Зграде факултета

flu-beograd-knez-mihailova

У Рајићевој 10 (са званичном адресом Париска 16) смештени су: Деканат, Секретаријат, Рачуноводство, сале за предавања, Библиотека, сликарске и цртачке класе, сале за Сликарску технологију, Галерија, Галерија „Излози“, Центар за графику и визуелна истраживања „Академија“ и Клуб студената.

Зграда је саграђена1889. године по пројекту архитекте Константина А. Јовановића, као приватна кућа адвоката Марка Стојановића. По својој архитектонској вредности, очуваности и лепоти припада споменицима културе заштићеним одлуком Градског завода за заштиту споменика града Београда.

Vajarski_odsek

У Војводе Путника 68 смештени су Вајарски одсек са ливницом и Сликарски одсек.

Зграда Вајарског одсека, некадашња мајсторска радионица Томе Росандића, једва да је задржала нешто од првобитних облика: реконструисана је и дограђивана у два маха, средином деведесетих, врло радикално. Она данас представља најпространији и професионално најпогоднији простор са радионицама за скулптуру у камену, металу и дрвету, са ливницом која пружа услуге и уметницима ван Факултета.

Зграда Сликарског одсека изграђена је 1990. по пројекту архитеката академика Бранислава Митровића и Слободана Киће Лазаревића и награђена је годишњом „Борбином“ наградом за архитектуру.

FLU-Topcider

У Мила Милуновића 1 налазе се Сликарски одсек и Графички одсек.

Сликарски одсек смештен је у оригиналном простору некадашње мајсторске радионице Мила Милуновића. Графички одсек налази се од 1968/69. у објекту пројектованом као типска школска зграда у извесној мери прилагођена потребама наставе графике.