Moj dom

Pozivamo Vas na  otvaranje izložbe MOJ DOM, u ponedeljak 19. januara 2015 u 19 č.

Postavka je sačinjena od radova nastalih u saradnji studenata Fakulteta likovnih umetnosti  i korisnika Ustanove za decu i mlade ometene u razvoju ‘Sremčica’.
Deo izložbe su i fotografije korisnika i ambijenata Doma fotografa Marije Ćalić, kao i tribine i radionice tokom trajanje postavke u Galeriji FLU.
Ova izložba je od obostranog značaja, kako za Fakultet koji otvara mogućnost da se na putu evropskih tokova obrazovanja, likovna kreativnost približi i grupama sa smetnjama u razvoju, a koje može da pomogne njihovoj integraciji i komunikaciji sa okruženjem. Ovakvi pristupi su deo evropskih tokova nužne inkluzije i odgovornosti  zajednice.
Ustanova za mlade Sremčica je pokazala veliki stepen otvorenosti ka pokazivanju Doma i korisnika, uklanjanjajući predrasude o nedostupnosti i zatvorenosti.
Izložba sa tribinama i radionicama u periodu 20-29. januar 2015 ne bi bila moguća bez pokroviteljstva Telenor Fondacije,
koja je prepoznala potencijal zadatka nastalog po sporazumu o saradnji  Fakulteta i Ustanove za mlade Sremčica.

Sajt izložba MOJ DOM

Katalog izložba MOJ DOM