+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога

Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога, аутора др Сање Филиповић, представља систематизована знања из области друштвено-хуманистичких наука, посебно области ликовне педагогије, методике васпитно-образовног рада, као и теорије и праксе ликовне уметности. Намењен је студентима уметничких факултета, факултета за образовање наставника разредне наставе, високих струковних школа и факултета за образовање васпитача, као и запосленима у образовању — ликовним педагогозима, васпитачима, учитељима, стручним сарадницима и осталим стручњацима који се баве теоријом и праксом ликовног васпитања и образовања деце и младих.

View Fullscreen