О факултету

У процесу формирања модерне државе са свим неопходним институцијама у 20.  веку Србија, односно Југославија,  од Кутликовe школе, преко школе Ристе и Бете Вукановић, те Уметничке школе, формирала је 1937. године Академију ликовниих уметности.

Област визуелног студирања  великим је корацима афирмисала стваралачку компоненту народа овог дела Балкана. Као Академија,  односно   Факултет, учествује  у настанку бројних других сличних институција кроз ангажман бивших студената и професора академија у Сарајеву, Скопљу, Цетињу, Новом Саду, Приштини, Бањалуци, Нишу, Требињу итд. У историјским менама прошлога века формирала је своју  стаменост и убедљивост, која се данас може назвати и цивилизацијским достигнућем. Садашњи период карактерише релација глобално − локално, у којој  Академија има  мисију да активно учествује у светској продукцији,  афирмишући  креативну енергију, поднебље, географске, историјске, религиозне  и филозофске посебности овдашњих људи. Уласком у асоцијацију европских уметничких школа размењује искустава са другим срединама кроз проток студената и професора.

Иако конституисана на традиционалном искуству ликовних академија, са  сликарским, вајарским и графичким одсеком као исконским територијама визуелног истраживања, користи и нова достигнућа у уметничким процесима прошлога века.

Основна карактеристика је истраживање кроз визуелни медиј, подржано теоретским областима хуманистичких и природних наука. Подразумева се да  студенти развијају моћ стварања, у  на први поглед конзервативним дисциплинама слике, скулптуре и графике. Током истраживања њихова знатижеља се шири на све области и појаве у животу. Та нова зачудност биолошки формираног младог човека и поново ишчитавање структура живота кроз визуелни медиј и конструктивна сумња афирмишу креативну димензију будућег живота. Стечена диплома  почетак је стваралачког циклуса и по томе је њен потенцијал веома широког опсега. Зато не чуди што бројни некадашњи студенти афирмишу своје стваралачке посебности поред уметности и процеса образовања младих у визуелном и у другим областима као што су духовна и рок музика, књижевност,  адвертајзинг, маркетинг, примењене уметности, филм, фотографија итд. Управо истраживање визуелним,  хуманистичким и  природним   аспектом облика природе и  живота даје ту широку платформу.

Читав процес базиран је  на индивидуалном активирању студента, тако да су добри елементи болоњског процеса, као што су рад у малим групама, евалуација професора као начело: професор је програм,  полувековни принцип који је заступљен и на ФЛУ. Дуго година грађен профил факултета говори о препознатој вредности и на интернационалној сцени тако да се многи  студенти из иностранства занимају за квалитет јужнословенске  или српске уметничке школе. На њој су боравили студенти из Француске, Грчке,Авганистана, Шпаније, Ирака, Немачке, Либије, Индије, Аустрије итд.

На крају, једна од  најзначајнијих светских уметница је некадашњи студент Факултета ликовних уметности.

Факултет је у сталном процесу еволуције, у коме, чувајући временом доказане  вредности,  мења сувишно,  уводећи ново као одлику посебности цивилизацијског тренутка,  уводећи младе у  што креативнији однос према  свеколиким димензијама живота и уметности.