+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

O fakultetu

U procesu formiranja moderne države sa svim neophodnim institucijama u 20.  veku Srbija, odnosno Jugoslavija,  od Kutlikove škole, preko škole Riste i Bete Vukanović, te Umetničke škole, formirala je 1937. godine Akademiju likovniih umetnosti.

Oblast vizuelnog studiranja  velikim je koracima afirmisala stvaralačku komponentu naroda ovog dela Balkana. Kao Akademija,  odnosno   Fakultet, učestvuje  u nastanku brojnih drugih sličnih institucija kroz angažman bivših studenata i profesora akademija u Sarajevu, Skoplju, Cetinju, Novom Sadu, Prištini, Banjaluci, Nišu, Trebinju itd. U istorijskim menama prošloga veka formirala je svoju  stamenost i ubedljivost, koja se danas može nazvati i civilizacijskim dostignućem. Sadašnji period karakteriše relacija globalno − lokalno, u kojoj  Akademija ima  misiju da aktivno učestvuje u svetskoj produkciji,  afirmišući  kreativnu energiju, podneblje, geografske, istorijske, religiozne  i filozofske posebnosti ovdašnjih ljudi. Ulaskom u asocijaciju evropskih umetničkih škola razmenjuje iskustava sa drugim sredinama kroz protok studenata i profesora.

Iako konstituisana na tradicionalnom iskustvu likovnih akademija, sa  slikarskim, vajarskim i grafičkim odsekom kao iskonskim teritorijama vizuelnog istraživanja, koristi i nova dostignuća u umetničkim procesima prošloga veka.

Osnovna karakteristika je istraživanje kroz vizuelni medij, podržano teoretskim oblastima humanističkih i prirodnih nauka. Podrazumeva se da  studenti razvijaju moć stvaranja, u  na prvi pogled konzervativnim disciplinama slike, skulpture i grafike. Tokom istraživanja njihova znatiželja se širi na sve oblasti i pojave u životu. Ta nova začudnost biološki formiranog mladog čoveka i ponovo iščitavanje struktura života kroz vizuelni medij i konstruktivna sumnja afirmišu kreativnu dimenziju budućeg života. Stečena diploma  početak je stvaralačkog ciklusa i po tome je njen potencijal veoma širokog opsega. Zato ne čudi što brojni nekadašnji studenti afirmišu svoje stvaralačke posebnosti pored umetnosti i procesa obrazovanja mladih u vizuelnom i u drugim oblastima kao što su duhovna i rok muzika, književnost,  advertajzing, marketing, primenjene umetnosti, film, fotografija itd. Upravo istraživanje vizuelnim,  humanističkim i  prirodnim   aspektom oblika prirode i  života daje tu široku platformu.

Čitav proces baziran je  na individualnom aktiviranju studenta, tako da su dobri elementi bolonjskog procesa, kao što su rad u malim grupama, evaluacija profesora kao načelo: profesor je program,  poluvekovni princip koji je zastupljen i na FLU. Dugo godina građen profil fakulteta govori o prepoznatoj vrednosti i na internacionalnoj sceni tako da se mnogi  studenti iz inostranstva zanimaju za kvalitet južnoslovenske  ili srpske umetničke škole. Na njoj su boravili studenti iz Francuske, Grčke,Avganistana, Španije, Iraka, Nemačke, Libije, Indije, Austrije itd.

Na kraju, jedna od  najznačajnijih svetskih umetnica je nekadašnji student Fakulteta likovnih umetnosti.

Fakultet je u stalnom procesu evolucije, u kome, čuvajući vremenom dokazane  vrednosti,  menja suvišno,  uvodeći novo kao odliku posebnosti civilizacijskog trenutka,  uvodeći mlade u  što kreativniji odnos prema  svekolikim dimenzijama života i umetnosti.