Деканат факултета

Декан Факултета ликовних уметности
др ум РАДОШ АНТОНИЈЕВИЋ ред. проф.
Продекан за наставу Факултета ликовних уметности
др АЛЕКСАНДРА КУЧЕКОВИЋ ред. проф.
Продекан за финансије Факултета ликовних уметности
др ум АДАМ ПАНТИЋ ред. проф.
Продекан за међународну сарадњу Факултета ликовних уметности
др ум СВЕТЛАНА ВОЛИЦ ванр. проф.