Обавештења

Општа обавештења Факултета

Наставник у звању ванредног професора за ужу уметничку област Сликарство (за предмет Зидно сликарство), на период од пет година

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Сарадник у звању асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Вајарство, на период од три године.

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Дневник уметника

Поштовани, позивамо Вас да погледате изложбу докторског уметничког пројекта Дневник уметника, аутора Николе Крстића која се одржава у Галерији ФЛУ (Кнез Михаилова 53, Београд; flu.galerija@gmail.com;... Read More

ИЗВИИСКРА

Поштовани, позивамо Вас да погледате    изложбу докторског уметничког пројекта ИЗВИИСКРА – Стварање ликовног универзума користећи изражајни потенцијал сувих плодова природе,   уметнице Смиљане Чурић  ... Read More

Фондација Конрад Аденауер

Фондација Конрад Аденауер je расписала конкурс за доделу стипендије за студенте/киње који студирају у Републици Србији за 2021 / 2022 годину. Детаљне информације, опште услове... Read More

Наставник енглеског језика

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

УМЕТНИК У КОНТЕКСТУ

Поштовани, позивамо Вас да погледате Изложбу радова учесника пројекта УМЕТНИК У КОНТЕКСТУ, која се одржава у Галерији ФЛУ (Кнез Михаилова 53, Београд; flu.galerija@gmail.com; 011/2635 952),... Read More

ОВЕРА СЕМЕСТРА

17. фебруар (среда) 2021. – I и II ОАС 18. фебруар (четвртак) 2021. – III и IV ОАС 19. фебруар (петак) 2021.године – Мастер и... Read More

Природа покрета

Поштовани, позивамо Вас да погледате Изложбу докторског уметничког пројекта Душице Грујић под називом ПРИРОДА ПОКРЕТА, која се одржава у Галерији ФЛУ (Кнез Михаилова 53, Београд;... Read More

ЕРАЗМУС+ ,за мобилност запослених

ЕРАЗМУС+ Јавни позив за мобилност запослених КА103 мобилност између програмских држава пројекат: 2019-1-РС01-КА103-000590 Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021. Информације о конкурсу у прилогу. Текст... Read More

ЕРАЗМУС+ ,у сврху студирања

ЕРАЗМУС+ Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања КА103 мобилност између програмских држава пројекат: 2019-1-РС01-КА103-000590 Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021. Информације о конкурсу... Read More

ЕРАЗМУС+ КА103

ЕРАЗМУС+ Јавни позив за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе КА103 мобилност између програмских држава пројекат: 2019-1-РС01-КА103-000590 Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021. Информације... Read More

Наставник у звању ванредног професора за ужу уметничку област Сликарство (за предмет Зидно сликарство), на период од пет година

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Сарадник у звању асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Вајарство, на период од три године.

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Фондација Конрад Аденауер

Фондација Конрад Аденауер je расписала конкурс за доделу стипендије за студенте/киње који студирају у Републици Србији за 2021 / 2022 годину. Детаљне информације, опште услове... Read More

Наставник у звању ванредног професора за ужу уметничку област Сликарство (за предмет Зидно сликарство), на период од пет година

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Сарадник у звању асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Вајарство, на период од три године.

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Фондација Конрад Аденауер

Фондација Конрад Аденауер je расписала конкурс за доделу стипендије за студенте/киње који студирају у Републици Србији за 2021 / 2022 годину. Детаљне информације, опште услове... Read More

Наставник у звању ванредног професора за ужу уметничку област Сликарство (за предмет Зидно сликарство), на период од пет година

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Сарадник у звању асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Вајарство, на период од три године.

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Фондација Конрад Аденауер

Фондација Конрад Аденауер je расписала конкурс за доделу стипендије за студенте/киње који студирају у Републици Србији за 2021 / 2022 годину. Детаљне информације, опште услове... Read More

Наставник у звању ванредног професора за ужу уметничку област Сликарство (за предмет Зидно сликарство), на период од пет година

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Сарадник у звању асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Вајарство, на период од три године.

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Фондација Конрад Аденауер

Фондација Конрад Аденауер je расписала конкурс за доделу стипендије за студенте/киње који студирају у Републици Србији за 2021 / 2022 годину. Детаљне информације, опште услове... Read More