+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Основне студије – материјал за студенте

Основне студије – материјал за студенте

МЕТОДИКА

3. година
План рада – методика 3 ОАС
Прилог 1. Испитна питања из Методике
Прилог 2. Семинарски теме
Прилог 3. Упутство за писање семинарског рада
Прилог 4. Програмски садржаји предмета методика
Прилог 5. Критеријуми за оцену семинарског рада

МЕТОДИЧКА ПРАКСА

4. година
План рада – методичка пракса 2017/2018.

Прилози:
Прилог 1: Упутство за реализацију методичке праксе
Прилог 2: Распоред студената и термина на методичкој пракси
Прилог 3: Протокол за посматрање часа
Прилог 4: Образац за планирање часа
Прилог 5: Упутство за израду истраживачког пројекта
Прилог 6: Распоред презентације студента по групама
Прилог 7: Структура евалуације методичке праксе
Прилог 8: Структура акционог плана унапређења школске праксе
Прилог 9: Пример извештаја истраживачког пројекта

Е- приручници:
Упутство за писање плана часа, ауторизована скрипта, С. Филиповић, Флу, 2012.
Наставник као истраживач, Д. Станковић и др., Развионица, 2014.
Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагог
• Резимеи предавања из Методике могу се наћи на следећем sanjafilipovicblog.wordpress.com

ПЕДАГОГИЈА

1. Семинарски рад