Пријава за излагање

Молбе кандидата за излагање у Галерији ФЛУ, упућују се кустосу-документаристи током целе године у писаној или електронској форми (путем мејла):
flu.galerija[at]gmail.com
ericolja[at]gmail.com

Молба за излагање у Галерији ФЛУ треба да садржи:
– Име и презиме кандидата;
– Статус/звање (студент основних/мастер/докторских студија, професор, слободан уметник, остало);
– Контакт (број телефона, е-маил и адреса становања);
– Жељени термин за излагање у Галерији;
– Назив изложбе/докторског уметничког пројекта;

Уз молбу за термин излагања у Галерији ФЛУ, у писаној или електронској форми (путем е-маила),
кустосу-документаристи подноси се још:
– биографија;
– до десет фотографија радова;
– идејни концепт предлога изложбе.
Молбу за излагање докторског уметничког пројекта у Галерији ФЛУ, студент докторских уметничких студија може поднети најраније након именовања Комисије за процену теме докторског уметничког пројекта (која се састоји од 3 члана).
Правилник Галерије ФЛУ
Молба за излагање
План галерије ФЛУ