+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Сања Филиповић

САЊА ФИЛИПОВИЋ (БЕОГРАД, 1973), МЕТОДИЧАР И СЛИКАР
доктор наука и магистар уметности
ванредни професор методике ликовног васпитања и образовања
Факултет ликовних уметности
Универзитет уметности у Београду

Завршила средњу уметничку школу Школа за дизајн у Београду и стекла стручни назив техничар дизајна амбалаже. Дипломирала на одсеку зидног сликарства 1998. на Факултету примењених уметности у Београду, а магистрирала 2004. на тему Сликарска композиција у савременом архитектонском простору (ментор: мр Владимир Тодоровић; коментор: мр Синиша Жикић). Научни докторат на тему Развој схватања о дечјем ликовном стваралаштву и могућностима васпитно-образовног деловања на њега, одбранила 2009. на Академији умјетности у Бањој Луци (ментор: др Емил Каменов; коментор: др Здравко Милинковић). Звање научног сарадника стекла 2010. на Инстутуту за педагошка истраживања (ИПИ) у Београду.

Као ликовни педагог била је запослена од 2001-2007. у основној школи. Методиком ликовног васпитања и образовања бави се од 2005. као виши предавач на ВШОВ и Учитељском факултету у Београду на предметима Радионица за игру, Сценска уметност, Визуелна уметност и Методика ликовног васпитања предшколске деце. Од 2010. запослена је као наставник на премету Методика ликовног васпитања и образовања у звању доцента на Факултету ликовних уметности у Београду. Од 2015. је у звању вандредног професора. Додатни радни ангажмани у домену методике на основним, мастер и докторским студијама су на Факултету примењених уметности у Београду, Академији уметности и Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

Као научник објавила је више од 60 научних и стручних радова у референтним иностраним и домаћим часописима и зборницима. Аутор је 24 уџбеничких и монографских публикација, пет акредитованих семинара за стручно усавршавање запослених у образовању, као и неколико пројеката у домену ликовне педагогије и образовања деце и младих. Члан је различитих радних група у Министарству просвете, као и домаћим и међународним пројектима на пољу образовања. Руководилац је предметне секције за наставу ликовне културе и подпредседник удружења као што су: Друштво предметних дидактичара Србије (ДПДС) и Удружење за подршку и развој стваралаштва Креатива Београд (УКБ). Члан је и Педагошког друштва Србије (ПДС).

Као ликовни уметник учествовала на 43 жириране изложбе у земљи и иностранству, од којих је 6 самосталних. Редован је члан УЛУПУДС-а од 2004.

Податке о радном ангажовању и референцама погледати на званичном блогу: sanjafilipovicblog.wordpress.com

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима