+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Службе факултета

Служба правних послова

Јелена Стефановић, дипломирани правник
Секретар ФЛУ
телефон: 011/218 12 14
е-пошта:sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Александар Динић, дипломирани правник
Правни сарадник
телефон: 011/218 12 14
е-пошта: aleksandar.dinic[at]flu.bg.ac.rs

Мирјана Бекић
Референт за студентски стандард и администрацију
телефон 011/218 12 14
Е-пошта:mirjanaflu[at]gmail.com


Служба за координацију наставе и студентска питања:

Љиљана Коштре, руководилац службе
(мастер и докторске студије)
Е-пошта: lkostre[at]flu.bg.ac.rs

Дарко Ћурчић, стручни сарадник
(основне студије)
Е-пошта: stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Студентска служба обавља послове администрације везане за евиденцију о студентима, јавним исправама и студентском стандарду. У оквиру Службе за студентске послове обављају се послови на реализацији задатака у вези са уписом студената и овером семестра, наставом, испитима и студентским питањима на основним и мастер академским студијама и докторским уметничким студијама.

Tелефон: 011/2627 846
Рад са студентима и странкама: од 9-11 и 13-14 часова


Економско – финансијска служба

Весна Јакшић, дипломирани економиста
Шеф рачуноводства
телефон: 011/ 2635 349
Е-пошта: racunovodstvo[at]flu.bg.ac.rs
racunovodstvoflu[at]gmail.com

Јелена Грујић, дипломирани економиста
Економиста
телефон: 011/ 2635 149
Е-пошта: racunovodstvo[at]flu.bg.ac.rs
racunovodstvoflu[at]gmail.com

Економско-финансијска служба обавља целокупно финансијско-материјално и аналитичко пословање као и остале послове предвиђене актима Факултета. У оквиру Економско – финансијске службе обављају се послови везани за обезбеђивање ажурног и законитог вођења пословних књига и информација неопходних за управљање финансијским и материјалним пословањем Факултета. Обављају се послови припреме финансијских планова и извештаја о реализацији планова, састављање периодичних обрачуна и завршних рачуна, обрачун исплата зарада и других примања, и други послови.

Радно време:
понедељак – петак од 9 до 15 часова.


Библиотека ФЛУ

Исидора Митровић Ангеловски, историчар уметности и библиотекар
Слађана Гарапић, историчар уметности и  библиотекар
тел. 011 26 30 635
Е-пошта: biblioteka[at]flu.bg.ac.rs
Радно време:
Радним даном:од 9 до 19 часова, пауза од 13 до 14 часова, издавање књига до 18 часова.
Суботом:oд 9 до 13 часова, издавање књига до 12 часова.
Летњи режим (јул-август):oд 9 до 14 часова, издавање књига до 13 часова, Суботом затворено


ГАЛЕРИЈА ФЛУ

Тиа Кнежевић, кустос Галерије ФЛУ
Е-пошта: galerijaflu[at]flu.bg.ac.rs

др Оливера Ерић, дoктoр тeoриje дрaмских умeтнoсти, мeдиja и културe
кустoс-дoкумeнтaристa ФЛУ
Е-пошта: olivera.eric[at]flu.bg.ac.rs

Кнез Михаилова 53
11 000 Београд
тел. 011/ 2635 952
Е-пошта: galerijaflu[at]gmail.com
ФБ страница: Galerija Fakulteta likovnih umetnosti

Радно време:
понедељак – петак: 10-20х
субота: 10-14х


Техничка служба

Драган Поштић,дипломирани економиста
Шеф техничке службе
телефон: 011/ 2635 149, 060/0540010
Е-пошта: racunovodstvoflu[at]yahoo.com

Синиша Шешум, домар
+381 (0) 11 26 51 689
Рајићева 10, Париска 16

Димитрије Јакшић, лице за безбедност и пп заштиту,домар
+381 (0) 11 26 51 689
Булевар Војводе Путника 68

Драган Миловановић, домар
+381 (0) 11 26 51 689
Мила Милуновића 1