Vajarski odsek

Modul Vajarstvo – osnovne studije

Vajarstvo je specijalizovana oblast likovnih umetnosti koja se prvenstveno kroz praktičan rad bavi fenomenom skulpture. Skulptorska praksa obuhvata široko polje problemskih celina u okviru figuralnog modelovanja kao bazične discipline, zatim tehnoloških, livačkih, produkcionih i izlagačkih postupaka u kreiranju, izradi i materijalizaciji samostalih trodimenzionalnih skulptorskih formi.

Cilj nastave je pripremanje stručnjaka za kreativan, odgovoran i samostalan rad u okviru savremene skulptorske prakse, kao i savladavanje neophodnih znanja kroz upoznavanje tradicionalnih i savremenih tehnoloških postupaka. Tokom celog školovanja insistira se na razvoju analitičkog i kritičkog promišljanja.

Osnovne akademske studije, 4 godine, 240 ESPB

Osnovni ciljevi studija na modulu vajarstvo jesu obrazovanje kreativne, profesionalne i društveno odgovorne ličnosti, likovno i tehnički edukovane, sposobne za individualni istraživački rad, i rad u grupi, kao i za rešavanje praktičnih problema.

Nakon ovih studija student je obučen da samostalno izvodi skulpture u tradicionalnim skulptorskim materijalima: kamenu, metalu, drvetu i bronzi, kako bi mogao da odgovori na sve zahteve trodimenzionalnih prostornih koncepata klasične skulpture; samostalno ili u okviru timskog rada da zaokruži proces od idejnog rešenja do realizacije.

Takođe, kompetentan je da koristi najsavremenija sredstva izražavanja u vizuelnim umetnostima. Veoma je važno da je sposoban da samostalno ili u timu vodi kurseve,radionice i da na drugi način učestvuje u vaspitnoobrazovnom, kao i u radu u ustanovama kulture.

 Stručni, akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnih akademskih studija je Diplomirani likovni umetnik – vajar.