Zgrade fakulteta

flu-beograd-knez-mihailova

U Rajićevoj 10 (sa zvaničnom adresom Pariska 16) smešteni su: Dekanat, Sekretarijat, Računovodstvo, sale za predavanja, Biblioteka, slikarske i crtačke klase, sale za Slikarsku tehnologiju, Galerija, Galerija „Izlozi“, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja „Akademija“ i Klub studenata.

Zgrada je sagrađena1889. godine po projektu arhitekte Konstantina A. Jovanovića, kao privatna kuća advokata Marka Stojanovića. Po svojoj arhitektonskoj vrednosti, očuvanosti i lepoti pripada spomenicima kulture zaštićenim odlukom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika grada Beograda.

Vajarski_odsek

U Vojvode Putnika 68 smešteni su Vajarski odsek sa livnicom i Slikarski odsek.

Zgrada Vajarskog odseka, nekadašnja majstorska radionica Tome Rosandića, jedva da je zadržala nešto od prvobitnih oblika: rekonstruisana je i dograđivana u dva maha, sredinom devedesetih, vrlo radikalno. Ona danas predstavlja najprostraniji i profesionalno najpogodniji prostor sa radionicama za skulpturu u kamenu, metalu i drvetu, sa livnicom koja pruža usluge i umetnicima van Fakulteta.

Zgrada Slikarskog odseka izgrađena je 1990. po projektu arhitekata akademika Branislava Mitrovića i Slobodana Kiće Lazarevića i nagrađena je godišnjom „Borbinom“ nagradom za arhitekturu.

FLU-Topcider

U Mila Milunovića 1 nalaze se Slikarski odsek i Grafički odsek.

Slikarski odsek smešten je u originalnom prostoru nekadašnje majstorske radionice Mila Milunovića. Grafički odsek nalazi se od 1968/69. u objektu projektovanom kao tipska školska zgrada u izvesnoj meri prilagođena potrebama nastave grafike.