Допунски испит

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16

Кандидати који немају завршену средњу школу полажу допунски испит по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.

Овде можете преузети питања за допунски испит

09.06.2020. од 9 h – 13 h – Пријављивање кандидата

Потребно је донети:

1. Личну карту;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Сведочанства о досад завршеним разредима (фотокопије и оригинале на увид);

4. доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88,

сврха уплате: за допунски испит

10.06.2020. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности

11.06.2020. од 13 h – Усмени испит (питања из српске и светске књижевности)

12.06.2020. од 9 h – Усмени испит (питања из опште и националне историје)

12.06.2020. у 14 h – Објављивање резултата допунског испита