+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Допунски испит

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16

Кандидати који немају завршену средњу школу полажу допунски испит по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.

Овде можете преузети питања за допунски испит

11.06.2019. од 9 h – 13 h  – Пријављивање кандидата

Потребно је донети:

1. Личну карту;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Сведочанства о досад завршеним разредима (фотокопије и оригинале на увид);

4. доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88,

сврха уплате: за допунски испит

12.06.2019. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности 

13.06.2019. од 9 h –  Усмени испит (питања из српске и светске књижевности)

14.06.2019. од 9 h –  Усмени испит (питања из опште и националне историје)

14.06.2019. у 14 h – Објављивање резултата допунског испита