+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Поетика и политика мурала

У Галерији ФЛУ до 20.7.2015. можете погледати изложбу ПОЕТИКА И ПОЛИТИКА МУРАЛА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА СТУДЕНТИМА ФЛУ У БЕОГРАДУ, која је део докторског уметничког пројекта ауторке Весне Кнежевић, ванредног професора Факултета ликовних уметности у Београду. Изложба обухвата фотографије и видео записе процеса рада на муралима и реализованих дела на локацијама у Бегораду и Србији.

ПОЕТИКА И ПОЛИТИКА МУРАЛА
аутор: Милица Крстоношић, дипл. историчар уметности

У савременом добу, времену монументалних тржних центара, архитектонска здања „привлаче“ посматрача пре својом функционалношћу на раличитим нивоима, неголи естетским решењима. Тако, њихови често празни зидови, чија огољеност може бити у стању да наруши енергију и изглед једног градског простора, оскудног у природи, која би исте надоместила, готово сами од себе позивају на испуњење визуелниим садржајима.
Мурал је током различитих периода уметничког стваралаштва мењао сопствени значај, односно место у хијерархији техника визуелног уметничког изражавања. Једну од истинских ренесанси доживљава у првој половини 20. века, захваљујући мексичким уметницима Ривери, Сикјеросу и Ороску, и од тада је у константној употреби, са мањим или већим осцилацијама у зависности од друштвених и културних потреба. Данас, мурал представља облик уметничког стваралаштва у процесу реактуелзације.
Захваљујући својим одликама, као уметност јавног простора, мурали поседују вишеструки значај.
Уколико се има у виду тренутна ситуација на уметничкој сцени у нашој земљи, са кључним музејским инстутуцијама које се веома дуг временски период налазе ван сфере очекиваног функционисања, постављање уметности у област урбаног простора доприноси њеној отворености, односно квалитетнијој комуникацији између ње саме и посматрача. Стога, мурали могу имати истакнутог удела у афирмацији креативности и уметничких вредности. Такође, реализацијом мурала постиже се оживљавање и оплемењивање поменутих простора – у свакодневан живот пролазника уносе се боје и игра. На тај начин, извесни мурал може се уздићи на ниво симбола, односно бренда одређеног града, утичући на формирање његове репутације, што је у савременом добу, добу маркетинга, допринело популаризацији овог вида уметничког изражавања. При томе, истиче се још једна веома битна функција јавне уметности, а самим тим и мурала – њен значај у преношењу битних порука, промоцији вредности и стимулацији посматрача.
Ова изложба посвећена је практичном делу докторског уметничког пројекта Весне Кнежевић, професора на Факултету ликовних уметности у Београду, сачињеног од извођења зидних слика у урбаним просторима у периоду од 2008. до 2014. године, у сарадњи са студентима поменуте образовне институције.
Изложба Поетика и политика мурала реализованих у сарадњи са студентима Факултета ликовних уметности у Београду обухвата фотографије са приказима поменутих дела, остварених не само у Београду, већ и на дргим локацијама у Србији, као и видео-записе о њиховом настанку. Један од њених кључних циљева представља указивање на велики значај мурала, са свим његовим поменутим одликама, за урбане просторе, њихове становнике и, сасвим сигурно, савремену уметност у Србији. Такође, она сведочи о потреби децентрализације културе и уметности, као и о важности доброг тимског рада у грандиозним пројектима.