+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Паралелна димензија – Фикција као процесуирана стварност

Изложба докторског уметничког пројекта у ИЗЛОЗИМА галерије ФЛУ,
Од 8.октобра до краја октобра!

Паралелна димензија – Фикција као процесуирана стварност

Самостална изложба графика и плексиглас објеката Снежане Петровић

Главни предмет интересовања у овом истраживачком раду је сфера социјалне психологије и мас-медија, са посебним акцентом на савремене проблеме духовног ропства које резултира неурозама, страхом и општом апатијом. У фокусу дугогодишњег истраживања Снежане Петровић је човек као хомо спектатор – посматрач и упијач. Ликовна поетика докторског уметничког пројекта Паралелна димензија Фикција као процесуирана стварност продубљена је новом димензијом која употпуњава њене претходне циклусе Чекање и Неистражени свет. Овај пројекат се бави проблемима неистраженог у пољу тајанствене психологије људског ума, прикривеним штетним утицајима мас-медија, штампе, реклама и начинима њихове скривене контроле над масама.

Елементи које ауторка користи у свом раду долазе из природе и наше непосредне околине, процесуирани на основу фотографија и коришћени за стварање њеног индивидуалног имагинарног света паралелне димензије. Идејни концепт пројекта реализован је уметничким радовима који са једне стране презентују класичан приступ уметничкој графици, у питању су графике рађене у техници мецотинте, док је са друге стране идеја презентована уз помоћ савремених штампарских метода на модерним материјалима, у питању су дигитални принтови на плексиглас плочама реализовани као 3Д објекти. Паралелни начин рада у класичној графичкој техници мецотинте и савремена технолошка могућност дигиталне штампе на модерним подлогама као што је плексиглас плоча заједно употпуњују циљ даљег истраживања ауторке из области савремене графике.

Кључне речи: мецотинта, савремена графика, дигитална штампа, мас-медији, рекламе

Биографија Снежане Петровић