Зборник Факултета ликовних уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА” Број 3

Публикација „Уметност и теорија“ Факултета ликовних уметности у Београду садржи прилоге из области друштвено-хуманистичких наука, интердисциплинарних области и уметничких пројеката ликовних уметника као што су: филозофија, психологија, педагогија, методика, историја уметности, теорија уметности, ауто-поетике, као и приказе и осврте.

ЗБОРНИК ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ „Уметност и теорија“
година II / број 1 / Април 2016