+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Зграда Факултета ликовних уметности у Београду: историја, наслеђе, будућност

Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности

Позива заинтересоване колегинице и колеге на учешће на научном скупу:

Зграда Факултета ликовних уметности у Београду: историја, наслеђе, будућност

15-16. март 2019.

 Богата историја зграде у којој се данас налази управа Факултета ликовних уметности, у језгру урбане структуре старог Београда, подигнута око 1885. за угледног адвоката Марка Стојановића, досад је привлачила пажњу превасходно историчара архитектуре, као део опуса архитекте који ју је пројектовао, Константина Јовановића. Иако архитектонска уметничка вредност ове зграде представља један од најважнијих херитолошких аспеката који ова зграда носи као споменик културе, она је далеко од јединог што у њеном дугом постојању завређује научну пажњу.

Научни скуп ће превасходно бити усредсређен на најшире схваћен историјски идентитет зграде ФЛУ.

Историјско-уметничка промишљања архитектонских одлика зграде, њеног места и аналогија у архитектури историзма и академизма краја 19. столећа у урбаним срединама Србије, региона и средње Европе, тек су део тема које ће овај научни скуп покренути. Указујемо на још неке могуће аспекте: примарна концепција зграде као приватног дома угледне градске породице, али и као политичке позорнице – историје људи и идеја под њеним кровом, намена зграде као седишта ФЛУ и низ истраживачких могућности које задиру у различите аспекте културног живота престонице од Другог светског рата до данас, од свих важећих мејнстримова до underground-а. Ликовно-педагошко наслеђе ФЛУ такође је непосредно везано за ову зграду и њен положај у центру града. Од значаја су и истраживање херитолошких аспеката њеног идентитета, као и урбанистичка промишљања о будућности здања, како у наменском-функционалном, тако и у естетском смислу, унутар једне виталне градске целине која се убрзано мења.

Могуће су и друге теме које гравитирају ка улози зграде и установе која се у њој налази, од социолошких, историографских и биографских, до питања из области ликовне педагогије и психологије креативности.

Организациони одбор посебно охрабрује докторанде и млађе истраживаче да узму учешћа на скупу.

Рок за подношење предлога излагања: 1. новембар 2018.

На адресу: conferenceflu@gmail.com

Рок за обавештење о (не)прихватању предлога: 1. децембар 2018.

Сваки предлог излагања треба да садржи:

  1. Пуно име излагача, назив институције (афилијацију), контакт телефон и e-mail
  2. Наслов
  3. Текст предлога излагања – до 300 речи

Позив