+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Jавнa набавка број 11/18 набавка опреме за извођење наставе

Предмет јавне набавке је набавка опреме за извођење наставе

Врста, спецификација, количина и опис опреме који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији у прилогу

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора