+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Пријемни испит 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви учесници конкурса у обавези су да подигну мапе и документа са којим су конкурисали на пријемни испит у периоду од 02.9. до 10.9.2019. од 10-13 сати

Мапе се подижу узгради ФЛУ – Бул. Војводе путника 68
Остала документа се подижу у студентској служби у згради ФЛУ у Париској 16
Након тог периода Факултет није у обавези чувања мапа и докумената.

УПИС ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Средa 4.9.2019. године од 10-14 h

ПРИЛИКОМ УПИСА ДОНЕТИ:

– Диплому и сва четири сведочанства из средње школе – све ОРИГИНАЛ

– Уверење о држављанству – оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци)

– Извод из матичне књиге рођених– оригинал или оверену фотокопију (са холограмом)

– Читко попуњен образац ШВ 20 у два примерка (скинути са сајта факултета, обавезно штампан обострано)

– Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

– Уплатити на рачун факултета 840-1610666-88 и донети доказ о уплати:

1. Сврха уплате: За индекс и обрасце, износ 1.000 динара

2. Сврха уплате: За осигурање, износ 300 динара

3. За самофинансирајуће студенте треба и доказ о уплати прве рате школарине којa износи 37.500,00 дин.

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

16.09.2019. у 10h Пријем студената прве године основних студија у свечаној сали ФЛУ у Париској 16.

Београд, 30.08.2019. Секретаријат ФЛУ

Ранг листа за упис на основне студије 2019-20
Обавештење пдф