Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за:

Сарадника у звање асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Сликарство, за предмете Цртање и Сликање, на период од три године.

Текст конкурса
Образац