Продужетак рокова , јесењи семестар 2020/2021 Еразмус +

Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

пројекат: 2019-1-RS01-KA107-000591

Продужени рок: 18. мај 2020.
Јавни позив – продужетак рока

Јавни позивза мобилност запослених
КА107 међународна кредитна мобилност са Босном и Херцеговином

пројекат: 2019-1-RS01-KA107-000591

Продужени рок: 18. мај 2020.
Јавни позив – продужетак рока

Јавни позив
за мобилност студената у сврху студирања КА103 мобилност између програмских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

Продужени рок: 18. мај 2020.
Јавни позив – продужетак рока

Јавни позив за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе
КА103 мобилност између програмских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

Продужени рок: 18. мај 2020.
Јавни позив – продужетак рока

Јавни позив за мобилност запослених КА103 мобилност између програмских држава

пројекат: 2019-1-RS01-KA103-000590

Продужени рок: 18. мај 2020.
Јавни позив – продужетак рока