Распоред пријемних испита и упис школске 2020/2021. године

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16

Кандидати који немају завршену средњу школу полажу допунски испит по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.
Приликом пријављивања потребно је да кандидат донесе:
1. Личну карту; 2. Извод из матичне књиге рођених; 3. Сведочанства о досад завршеним разредима (оверене фотокопије или оригинале); 4. доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, (нема позива на број), сврха уплате: за допунски испит
09.06.2020. од 9 h – 13 h – Пријављивање кандидата
10.06.2020. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности
11.06.2020. од 9 h – Усмени испит (питања из српске и светске књижевности)
12.06.2020. од 9 h – Усмени испит (питања из опште и националне историје)
12.06.2020. у 14 h – Објављивање резултата допунског испита

АВГУСТ
ПРИЈЕМНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Бул. Војводе
Путника 68

24.08 (понедељак), 25.08 ( уторак) и 26.08.2020. (среда) од 9 h – 13 h – Предаја радова и докумената
27.08 – 01.09.2020. од 9 h – 13 h – Полагање испита за проверу посебних сколоности и способности
01.09.2020. – Комисија почиње са радом од 15 h
03.09. 2020. – Рангирање кандидата
04.09. 2020. у 10 h – Објављивање резултата пријемног на основне академске студије
Рок за приговор је 24 h од објављивања ранг листе
07.09. 2020. – до 10 h примање приговора
07.09. 2020. –Декан одговара на приговоре од 10 – 13 часова
08.09. 2020. – Одговор Савета факултета на приговоре од 13 – 15 часова
09.09. 2020. – Упис прве године основних академских студија

ПРЕЛАСЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА И СМЕРОВА – ФЛУ, Париска 16

Пријављивање на конкурс за прелаз на другу или трећу годину Основних академских студија
18.09.2020. – од 9 h – 13 h – Предаја докумената и радова
21.09.2020. у 13 h – Објављивање резултати прелазака са других факултета и смерова

ПРИЈЕМНИ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Париска 16

17.09. и 18.09.2020. – од 9 h – 13 h – Предаја докумената и портфолиа уметничких радова
18.09.2020. – Комисија почиње са радом од 15h
21.09.2020. у 13 h – Објављивање резултата пријемног на мастер академске студије
Рок за приговор је 36h од објављивања листе, декан одговара у року од 24h
29.09.2020. – Упис на мастер студије и почетак наставе

ПРИЈЕМНИ НА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ- ФЛУ, Париска 16

24.09. и 25.09.2020. – од 9 h – 13 h – Предаја докумената и портфолиа уметничких радова 25.09.2020. – Комисија почиње са радом од 15h
28.09.2020. у 13 h – Објављивање резултата пријемног на докторске уметничке студије
Рок за приговор је 36h од објављивања листе, Декан одговара у року од 24h
01.10.2020. – Упис прве године докторских уметничких студија
21.09.2020. – ПОЧЕТАК НАСТАВЕ
21.09.2020. у 10 h СВЕЧАНА САЛА ФЛУ – Париска 16
ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА – Свечана додела индекса, упознавање и одлазак студената у класу са професорима

УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

09.09. 2020. – Упис прве године оас
14.09.2020. – Упис друге године оас
15.09.2020. – Упис треће године оас
16.09.2020. – Упис четврте године оас

29.09.2020. – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ

01.10.2020. – Упис прве године
16.09.2020. – Упис друге и треће године