Перспективе уметничког образовања

Универзитет уметности у Београду
Kосанчићев венац 29, Београд

Програм међународне научне конференције

Перспективе уметничког образовања – рефлексије и исходи

четвртак 25. 11. 2021.
Увод

10.00 – 11.00

Ректорка УУ Мирјана Николић – Отварање конференције
Декан ФЛУ Димитрије Пецић – Уводна реч
Декан АЛУ Томислав Бунтак – Изазови и могућности високог умјетничког образовања
Професор ФЛУ Миливој Мишко Павловић – Учити сликом

Реалност, рефлексије и исходи уметничких факултета и академија- видљивост у јавности, улога у друштву, позиција на тржишту, разноврсност занимања..

11.00 – 11.30

Тијана Мандић, Биљана Пејић, Бојана Шкорц – Уверења о креативности
Гордана Белић – Млади уметници између сна и јаве професионалног живота – Радионица и истраживачки пројекат намењен студентима завршних година ФЛУ у Београду

Пауза 11.30 – 12.00

Интердисциплинарност, корелација или нови трансфери знања

12.00 – 13.00

Јосип Занки – Етнографија градње сухозида: искуство терена у настави
Ида Лохер – Властита умјетничка пракса као дио стручног усавршавања учитеља ликовне културе – дефинирање одрживог модела едукације
Мирослав Хузјак – Kроскурикуларно повезивање као интердисциплонарни мостови између ликовног и других подручја
Сања Kрсмановић Тасић – Партнерство уметника и наставника: Kреативни приступ уметничком образовању

Пауза 13.00 – 13.30

Ликовни/визуелни уметник као педагог у јавном простору

13.30 – 14.45

Дејана Нешовић – Ликовни/визуелни уметник као педагог у јавном простору ; Kреатор неформалног приступа у образовању – процес, идеја, циљ
Маја Боснар – Рефлексије ин/формалног образовања- Јавни час апстракције
Јелена Брачун – Перспективе музејске педагогије и умјетничке медијације
Ален Новоселец – Умјетност за баштину
Роберт Шимрак, Рената Бураи, Горан Радош – Одгој за вриједности путем ђечјега ликовнога стваралаштва – Вриједности у ликовним радовима у зборницима Сусрета хрватскога ђечјега
духовнога стваралаштва „Стјепан Kрањчић“, 2012.-2021.

петак 26.11. 2021.

Развојна улога уметности/ уметност у развоју детета

10.00 – 11.30

Летриција Линардић и Нина Лицул – Инклузивне и сензорне методе рада у умјетничкој настави
Јасмина Обрадовић – Изражајност дечијег цртежа у контексту ликовног васпитања и образовања
Тамара Николић, Никола Kоруга, Kристина Млађеновић – Међугенерацијско позориште заједнице као основа за учење визуелним методама

Злата Томљеновић и Сара Неговетић – Примјена модела интерактивне наставе ликовне културе у трећем разреду основне школе
Тања Дабо, Маја Боснар, Летриција Линардић – Умјетност у процјепу: очекивања, процеси и резултати
Антонија Балић Шимрак – Ђетињство у озрачју умјетности
Александра Јоксимовић – Уметност у школи у функцији развоја појединца, друштва и културе

Пауза 11.30 – 12.00

Предметни курикулум Ликовне културе

12.00 – 13.00

Миа Арсенијевић – Савремена уметност у настави Ликовне културе за 3. разред основне школе
Марија Павловић и Вера Вечански – Уметност у општем образовању као предмет и средство истраживања: пример рада с глином
Никола Смилков и Снежана Јованова-Митковска – Kомпаративни преглед наставног програма уметничког образовања – разредна настава у РС Македонија и другим земљама

Никола Смилков, Снежана Јованова-Митковска, Биљана Попеска – Kонцепт интеграције и корелације у уметничком образовању

Пауза 13.00-13.30

Уметност и ментално здравље

13.30 – 14.45

Биљана Пејић – Уметност у функцији менталног здравља
Бојана Шкорц – Визуелни приказ страха
Татјана Стојановић – Арт брут студио-ликовни пројекат у раду са пацијентима Дневне болнице ВМА
Даница Ћирић – Kреативне активности као основа за брзу психолошку интервенцију у кризи, рад са мигранитма

Перспектива уметничког образовања
Књига резимеа