+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Александра Кучековић

Доцент др Александра Кучековић, историчар уметности

Биографија
Др Александра Кучековић рођена је 6. априла 1972. у Нашицама у Хрватској. Школовала се у Загребу и Подравској Слатини, а 1997. завршила је студије историје уметности на Филозофском факултету у Београду. Магистарске студије на истом Одељењу Филозофског факултета завршила је 2006, а докторску тезу одбранила је 2012. Тренутно је запослена на Одсеку за теорију Факултета ликовних уметности у Београду, у звању доцента, а једновремено је ангажована и као предавач за историју религиозне уметности новог века на Академији СПЦ за уметност и конзервацију у Београду.

Др Александра Кучековић је дугогодишњи истраживач српске уметности XVIII и XIX века на подручју Славоније и Хрватске, што је до сада потврдила кроз низ објављених научних студија, те једном књигом. У домаћој научној средини била је сарадник на пројекту Српско-хрватске уметничке везе XVIII до XX века Министарства науке РС, сарађивала је и даље сарађује на пројектима Српски биографски речник и Српска енциклопедија. Ангажована је и као сарадник на Пројекту регистра културне баштине Срба у Хрватској СКД „Просвјета“ из Загреба. Члан је Матице српске од 2010.

Библиографија

1. Порекло и значење теме Христос и Самарјанка на српским познобарокним иконостасима, Грађа за проучавање споменика културе Војводине, књ. 20, Нови Сад 1999.
2. Иконостас Јована Четиревића Грабована у Ораховици, Зборник Народног музеја (Историја уметности), XVII/2, Београд 2004.
3. Небеска Србија (критика), Златна греда, год. 4, бр. 36, Нови Сад октобар 2004.
4. Манастир Ораховица у Славонији, СКД „Просвјета“, стручна монографија, Загреб 2007.
5. Лоза српских владара и архиепископа у цркви манастира Ораховице у Славонији, Зборник Народног музеја (Историја уметности), књ. 18, св. 2, Београд 2007.
6. Историјски контексти промена у српском црквеном сликарству XVIII и XIX века, Живопис, год. 1, бр. 1, Београд 2007.
7. Димитрије, игуман манастира Ораховице, Српски биографски речник, књ. 3, Д-З, Нови Сад: Матица српска, 2007.
8. Захарије, игуман манастира Ораховице, Српски биографски речник, књ. 3, Д-З, Нови Сад: Матица српска, 2007.
9. Драган Дамјановић, Саборна црква Ваведења пресвете Богородице у Плашком (приказ), Саопштења РЗЗСК XXVII-XVIII, Београд 2006.
10. Бранко Чоловић, Манстир Крка (приказ), Зборник Матице српске за ликовне уметности, бр. 37, Нови Сад 2006.
11. Стилска и иконографска анализа иконостаса у Батајници, Иконографске студије 2, Београд 2009.
12. Duhovna kultura Srba od 16. do 18. stoljeća, u: Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, prvi svezak, Zagreb 2009.
13. Две славонске проскомидије и нове претпоставке о Василију Романовићу, Зборник Народног музеја (Историја уметности), књ. 19, св. 2, Београд 2010.
14. Вуковар,споменици културе, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
15. Велика Бршљаница, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
16. Велика Барна, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
17. Велика Ператовица, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
18. Велика Писаница, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
19. Велики Бастаји, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
20. Велики Поганац, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
21. Велики Зденци, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
22. Војаковац, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
23. Воћин, Српска енциклопедија, том III (B), Београд: САНУ, у штампи.
24. Царске двери из Даруварског Брестовца – о вази са цвећем у представи Благовести, Зборник народног Музеја – Историја уметности-, књ. 20, Београд 2013.
25. Регистар културне баштине Срба у Хрватској (приказ), Живопис 5 (2012), Београд: Академија СПЦ за уметност и консервацију.
26. Украјинско схоластичко богословље у иконолошким истраживањима Бодина Вуксана, саопштење на петом годишњем симпозијуму „Српска теологија данас“, Београд: Православни богословски факултет: 2014. (зборник у штампи)
27. Епископ Софроније Јовановић (1743-1757.) и барокни културни модел у Пакрачко-славонској епархији, саопштење на скупу „Три века Карловачке митрополије (1713-2013)“, Сремски Карловци 2013, (зборник у штампи).
28. Још један иконостас Василија Романовића у Славонији, Зборник народног Музеја – Историја уметности-, књ. 21, Београд 2014. (у припреми).
29. Уметност Пакрачко-славонске епархије у XVIII веку, Београд: Академија СПЦ ѕа уметност и консервацију, Институт за богословска истраживања (у штампи).
30. Сакрална баштина Срба у Западној Славонији (у припреми), Загреб: СКД „Просвјета“ (2014/15).

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима