Вајарски одсек

Наставник у звању ванредног професора за ужу уметничку област Сликарство (за предмет Зидно сликарство), на период од пет година

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Сарадник у звању асистента или асистента са докторатом за ужу уметничку област Вајарство, на период од три године.

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

Фондација Конрад Аденауер

Фондација Конрад Аденауер je расписала конкурс за доделу стипендије за студенте/киње који студирају у Републици Србији за 2021 / 2022 годину. Детаљне информације, опште услове... Read More

Наставник енглеског језика

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање... Read More

ОВЕРА СЕМЕСТРА

17. фебруар (среда) 2021. – I и II ОАС 18. фебруар (четвртак) 2021. – III и IV ОАС 19. фебруар (петак) 2021.године – Мастер и... Read More

ЕРАЗМУС+ ,за мобилност запослених

ЕРАЗМУС+ Јавни позив за мобилност запослених КА103 мобилност између програмских држава пројекат: 2019-1-РС01-КА103-000590 Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021. Информације о конкурсу у прилогу. Текст... Read More

ЕРАЗМУС+ ,у сврху студирања

ЕРАЗМУС+ Јавни позив за мобилност студената у сврху студирања КА103 мобилност између програмских држава пројекат: 2019-1-РС01-КА103-000590 Рок за пријављивање: 19. фебруар 2021. Информације о конкурсу... Read More
1 2 3 11