Центар за развој уметничког ливења

Центар за развој уметничког ливења

 Од реконструкције зграде Вајарског одсека 1995. године оформљена је радионица – ливница за израду скулптура од обојених метала (олово, цинк, алуминијум, месинг и бронза) и на тај начин омогућено непосредно савладавање ове технологије, чиме је проширен План и програм предмета Технологије вајарства.

Циљ наставе је да се кроз практично и техничко искуство студенти најнепосредније упознају са материјалима, техникама, њиховом применом у скулптури, као и да тако стечена искуства синтетизују у креативан рад. На овај начин студенти су приморани и да се упознају са заштитом при раду и да поштују процедуре. После седамдесет година од оснивања Факултета у периоду 2007−2008. школске године студенти Вајарског одсека били су у могућности да на лицу места одлију своје скулптуре у бронзи (на песак и восак). Одливени радови могли су да се виде на јубиларној седамдесетој школској изложби у јуну 2008. године.

Поред едукативне функције ливнице, направљен је ПРАВИЛНИК О РАДУ Центра за развој уметничког лива, који у свом програму садржи: 1. стручно-уметничка делатност, 2. пружање стручно-уметничких услуга трећим лицима као комерцијалне услуге. Правилником о раду Центра за развој уметничког ливења заокружена је настава на Вајарском одсеку, унапређен предмет Вајарска технологија и тиме подигнут ниво наставе у односу на претходне генерације студената.

Шeф Цeнтрa зa рaзвoj умeтничкoг ливeњa
Редовни професор Душан Петровић

Умeтнички сaрaдник