Centar za razvoj umetničkog livenja

Centar za razvoj umetničkog livenja

 Od rekonstrukcije zgrade Vajarskog odseka 1995. godine oformljena je radionica – livnica za izradu skulptura od obojenih metala (olovo, cink, aluminijum, mesing i bronza) i na taj način omogućeno neposredno savladavanje ove tehnologije, čime je proširen Plan i program predmeta Tehnologije vajarstva.

Cilj nastave je da se kroz praktično i tehničko iskustvo studenti najneposrednije upoznaju sa materijalima, tehnikama, njihovom primenom u skulpturi, kao i da tako stečena iskustva sintetizuju u kreativan rad. Na ovaj način studenti su primorani i da se upoznaju sa zaštitom pri radu i da poštuju procedure. Posle sedamdeset godina od osnivanja Fakulteta u periodu 2007−2008. školske godine studenti Vajarskog odseka bili su u mogućnosti da na licu mesta odliju svoje skulpture u bronzi (na pesak i vosak). Odliveni radovi mogli su da se vide na jubilarnoj sedamdesetoj školskoj izložbi u junu 2008. godine.

Pored edukativne funkcije livnice, napravljen je PRAVILNIK O RADU Centra za razvoj umetničkog liva, koji u svom programu sadrži: 1. stručno-umetnička delatnost, 2. pružanje stručno-umetničkih usluga trećim licima kao komercijalne usluge. Pravilnikom o radu Centra za razvoj umetničkog livenja zaokružena je nastava na Vajarskom odseku, unapređen predmet Vajarska tehnologija i time podignut nivo nastave u odnosu na prethodne generacije studenata.

Šef Centra za razvoj umetničkog livenja
Redovni profesor Dušan Petrović

Umetnički saradnik