Димитрије Пецић

Димитрије Пецић
Рођен 1961. године. Завршио Факултет ликовних уметности у Београду, сликарски одсек, 1986. године, а звање магистра стекао је 1989. године. Тренутно је на докторским студијама на истом факултету. Члан је УЛУС-а. Ради на Факултету ликовних уметности у Београду у звању редовног  професора. Руководилац је Центра за Графику и Визуелна истраживања Факултета ликовних уметности у Београду.

Излагао је на двадесетдве самосталне и већем броју групних изложби у Србији и иностранству.

Учествовао је у раду међународних графичких радионица у Београду,  Урбину, Лајпцигу и Кини (Гуанлан).
Добитник је награда „Велики печат“ Галерије Графички колектив (2005), „Златна игла“ на Пролећној изложби УЛУС-а (2005), награде Бијенала графике у Павиљону „Цвијета Зузорић“ (2009) и награде за цртеж на Тријеналу „Цртеж и мала пластика“, Павиљон „Цвијета Зузорић“ ( 2012).

Избор самосталних изложби (од 2006. године):
2006.  –   Галерија Културног центра Београда
2007.  –   Уметничка галерија, Крушевац
2009.  –   Галерија савремене уметности „Павиљон у Тврђави“, Ниш
2010.  –   Галерија УЛУС, Београд
–   Савремена галерија, Зрењанин
2011.  –   Галерија „Мостови Балкана“, Крагујевац

Избор групних изложби (од 2009. године):
The International Print Triennial, Krakow (Poland), 2009
Premio de Grabado Maximo Ramos, Centro Torrente Ballester, Ferol (Spain), 2011
The International Print and Drawing Exhibition Bangkok Triennale (Thailand), 2011
Hochdruck Leipzig (Germany), 2011, 2012
Mokuhanga, Kyoto (Japan), 2011
The Belgrade Print Triennial, (Serbia), 2011
The International Biennial of Contemporary Prints, Liège (Belgium), 2011
The International Biennial Print Exhibition, Taiwan, 2012
Contemporary Serbian Printmaking, Wienna, Austria, 2012
European Biennial Competition for Graphic Art, Brugge (Belgium), 2012
XL Premio Internacional de Arte Grafico „Carmen Arozena 2012“, Espana
Guanlan Print Biennial, China, 2013

01-Душкo, 1994, кoмбинoвaнa тeхникa, 100 x 70 цм

02 – комбинована техника 100×70 – 2012

03 – комбинована техника 100×70 – 2012

04 – Дунав-комбинована техника на платну-88×200цм-2006

05 – Дунав, дрворез, 85×115цм, 2009

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима