+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Допунски испит

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16

За лица која немају завршену средњу школу, кандидати полажу по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању. (Питања за полагање допунског испита)

12.06.2017. од 9 h – 13 h Пријављивање. Потребно је да кандидат донесе:

Личну карту, извод из матичне књиге рођених, сведочанства о досад завршеним разредима (фотокопије и оригинале на увид) и доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, сврха уплате: за допунски испит

13.06.2017. од 9 h Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности

14.06.2017. од 9 h Усмени испит из историје српске и светске књижевности

15.06.2017. од 9 h Усмени испит из опште историје и националне историје

15.06.2016. у 14h Објављивање резултата допунског испита

Списак питања из српског језика и историје за полагање допунског испита