Драган Момиров

Драган Момиров (Зрењанин 1962), графичар

Дипломирао је на графичком одсеку ФЛУ у Београду 1989. године, у класи професора Марка Крсмановића. Последипломске студије завршио је 1991. године на истом факултету, у класи професора Марка Крсмановића и Милета Грозданића. Члан је УЛУС-а од 1991. године.
Изабран у звање асистента на предмету графика и цртање на ФЛУ Београд 1992.године, а редовни професор постао је 2012, године. Сем рада на матичном факултету од 1998. до 2000.године покренуо и водио наставу графике на одељењу ФЛУ у Нишу.

Самостално је излагао у Београду, Зрењанину, Сремској Митровици, Херцег Новом, Котору, Нишу, Подгорици, Чачку, Пожеги и Крагујевцу. Излагао је у иностранству на важним периодичним смотрама графике (Бијенале у Кракову, International Biennial, Gyor, Petit Format Internationale, Viroiinval, Мала графика, Ostrow Wielkopolski…) као и на антологијским изложбама српске графике (Један век графике у Галерији САНУ у Београду 2003, Београдски уметници – 60 година Графичког колектива, Сијан, Кина, 2009, изложби Српска графика данас у Културном центру Србије у Паризу 2010).

Добитник је више награда и признања, међу којима се посебно истичу: 1989. Награда за графику из фонда Ђ.А. Куна, 1990. Откупна награда за графику на I бијеналу савремене српске графике, Београд, 1992. II награда на II бијеналу графике, Београд, 1993. Откупна награда на Изложби мале графике, Галерија Графички колектив, Београд, 1998. Награда за литографију, World Print Festival AGART, Љубљана, 2006. Велики печат, Мајска изложба, Графички колектив, Београд, 2006. Мали печат, Iзложба графике малог формата, Графички колектив, Београд и 2007. Dyplom Honorowy, International biennial Ostrow Wielkopolski, Пољска.

Графике му се налазе у колекцији Музеја Савремене уметности и збирци Графичког колектива у Београду.

Дигитална штампа без назива, 2008, 70 x 100 cm

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима