Издаваштво Факултет ликовних уметности

Нова издања

Сва издања

Зборник Факултета ликовних уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА” Број 4

Публикација „Уметност и теорија“ Факултета ликовних уметности у Београду садржи прилоге из области друштвено-хуманистичких наука, интердисциплинарних области и уметничких пројеката ликовних уметника као што су:... Read More

Зборник Факултета ликовних уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА” Број 3

Публикација „Уметност и теорија“ Факултета ликовних уметности у Београду садржи прилоге из области друштвено-хуманистичких наука, интердисциплинарних области и уметничких пројеката ликовних уметника као што су:... Read More

Зборник Факултета ликовних уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА” Број 2

Публикација „Уметност и теорија“ Факултета ликовних уметности у Београду садржи прилоге из области друштвено-хуманистичких наука, интердисциплинарних области и уметничких пројеката ликовних уметника као што су:... Read More

Зборник Факултета ликовних уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА” Број 1

Публикација „Уметност и теорија“ Факултета ликовних уметности у Београду садржи прилоге из области друштвено-хуманистичких наука, интердисциплинарних области и уметничких пројеката ликовних уметника као што су:... Read More