Издаваштво Кабинет графике

Нова издања

Слободан пад-графичка новела

Слободан пад-графичка новела и 1.едиција Кабинета Стварање колекције виђено је као грађење естетизованог одраза сопственог бића, где је сваки поседовани предмет додавао једну фасету на културном и естетском портрету његовог власника[1]. 2017. Музеј сувремене умјетности у Загребу стао је иза 2 стрипска подухвата која, наравно,... Read More

Сва издања

Слободан пад-графичка новела

Слободан пад-графичка новела и 1.едиција Кабинета Стварање колекције виђено је као грађење естетизованог одраза сопственог бића, где је сваки поседовани предмет додавао једну фасету на... Read More