Конкурс за преласке

КОНКУРС ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА И ОДСЕКА ФЛУ

  05.09.2022. – од 10 h – 13 h – Подношење докумената и радова –  Пријављивање на конкурс за прелаз на другу или трећу годину Основних академских студија

Приликом пријављивања на конкурс кандидати прилажу:

–          5 радова (слика, студија, графика, скулптура)

–          Мапу цртежа (5 табли димензија 70 x 100 цм са цртежима)

–          Молбу – обавезно навести са ког одсека/факултета се прелази и на који одсек/годину кандидат жели да се упише. Текст би требало да буде одкуцан, одштампан и потписан (руком писане молбе неће бити разматране)

–          Студенти са других факултета доносе: Уверење о положеним свим испитима са прве, односно друге године студија (зависно од године на коју прелазе) и доказ о уплати 5.000 динара на рачун факултета 840-1610666-88, сврха уплате: Конкурс за прелазак

–          Студенти ФЛУ морају да имају испуњен услов за упис на следећу годину студија (обавезно донети индекс на увид) и доказ о уплати 3.000 динара на рачун факултета 840-1610666-88, сврха уплате: Конкурс за прелазак.

Резултати конкурса за прелазак са других факултета и смерова биће објављени 06.09.2022. у 10 h