+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Konkurs za prelaske

KONKURS ZA PRELAZAK SA DRUGIH FAKULTETA I ODSEKA FLU

14.09.2018. od 9-13 časova – zgrada FLU, Pariska 16 – Prijavljivanje na konkurs za prelazak na drugu ili treću godinu Osnovnih akademskih studija Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati prilažu:

5 radova (slika, studija, grafika, skulptura)

Mapu crteža (5 tabli dimenzija 70 x 100 cm sa crtežima)

Molbu – obavezno navesti sa kog odseka/fakulteta se prelazi i na koji odsek/godinu kandidat želi da se upiše. Tekst bi trebalo da bude otkucan, odštampan i potpisan (rukom pisane molbe neće biti razmatrane)

Studenti sa drugih fakulteta donose: Uverenje o položenim svim ispitima sa prve, odnosno druge godine studija (zavisno od godine na koju prelaze) i dokaz o uplati 5.000 dinara na račun fakulteta 840-1610666-88, svrha uplate: Konkurs za prelazak

Studenti FLU moraju da imaju ispunjen uslov za upis na sledeću godinu studija (obavezno doneti indeks na uvid) i dokaz o uplati 3.000 dinara na račun fakulteta 840-1610666-88, svrha uplate: Konkurs za prelazak.

 

Rezultati konkursa za prelazak sa drugih fakulteta i smerova biće objavljeni 17.09.2018. godine u 13h