+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Konkurs za prelaske

KONKURS ZA PRELAZAK SA DRUGIH FAKULTETA I ODSEKA FLU

 13.09.2019. od 9-13 časova – zgrada FLU, Pariska 16 –  Prijavljivanje na konkurs za prelaz na drugu ili treću godinu Osnovnih akademskih studija

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati prilažu:

–          5 radova (slika, studija, grafika, skulptura)

–          Mapu crteža (5 tabli dimenzija 70 x 100 cm sa crtežima)

–          Molbu – obavezno navesti sa kog odseka/fakulteta se prelazi i na koji odsek/godinu kandidat želi da se upiše. Tekst bi trebalo da bude odkucan, odštampan i potpisan (rukom pisane molbe neće biti razmatrane)

–          Studenti sa drugih fakulteta donose: Uverenje o položenim svim ispitima sa prve, odnosno druge godine studija (zavisno od godine na koju prelaze) i dokaz o uplati 5.000 dinara na račun fakulteta 840-1610666-88, svrha uplate: Konkurs za prelazak

–          Studenti FLU moraju da imaju ispunjen uslov za upis na sledeću godinu studija (obavezno doneti indeks na uvid) i dokaz o uplati 3.000 dinara na račun fakulteta 840-1610666-88, svrha uplate: Konkurs za prelazak.

Rezultati konkursa za prelazak sa drugih fakulteta i smerova biće objavljeni 16.09.2019. godine u 13h