Međunarodna saradnja

Konkursi koji su u toku

ERAZMUS+

Univerziteti sa kojima imamo program međunarodne saradnje:

AUSTRIJA
AKADEMIJA LIKOVNIH UMETNOSTI BEČ https://www.akbild.ac.at/
UNIVERZITET PRIMENJENE UMETNOSTI BEČ http://www.dieangewandte.at/
BUGARSKA
UNIVERZITET ĆIRILO I METODIJE U VELIKOM TRNOVUhttp://www.uni-vt.bg/
FRANCUSKA
ENSBA PARIZ http://www.beauxartsparis.com/fr/
FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI NANSI  http://www.ensa-nancy.fr/
FAKULET UMETNOSTI I DIZAJNA ST. ETJEN  http://www.esadse.fr/fr/home/
GRČKA
ARISTOTEL UNIVEZITET SOLUN https://www.auth.gr/en
HRVATSKA
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI ZAGREB http://www.alu.unizg.hr/
ITALIJA
UMETNIČKI CENTAR ‘KAUS” URBINOhttp://www.kaus.it/
KANADA
UNIVERZITET U KVEBEKU https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/
KINA
FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI SJAN http://www.at0086.com/XAFA/
NEMAČKA
AKADEMIJA LIKOVNIH UMETNOSTI MINHEN http://www.adbk.de/
LAJPCIG http://www.hgb-leipzig.de/
POLJSKA
AKADEMIJA LIKOVNIH UMETNOSTI JAN MATEJKO KRAKOW http://www.alu.unizg.hr/
AKADEMIJA LIKOVNIH UMETNOSTI LODJ  http://int.asp.lodz.pl/
SAD
UNIVERZITET U HJUSTONU KLIRLEJK http://prtl.uhcl.edu/

GOSTUJUĆI PROFESORI NA FLU/AMONG GUEST LECTURERS AT FFA ARE :

Prof. Philippe Boissonet, University of Quebec Trois Rivere, Canada
Prof. Oliver Grau, Donau Universitat, Krems, Austria
Prof. Marina Gržinić, Akademie der Bildende Kunste Wien, Austria
Prof. Sandria Hu, University of Huston Clearlake, US
Prof. Leonida Kovač, Akademija likovnih umejtnosti Zagreb, Croatia
Prof. Boris Manner, Universitat fur Angewandte Kunst, Wien, Austria
Prof . Christa Sommerer, Universitat Linz, Austria
Prof. Ann Rochette, ENSBA Pairs, France
Prof. Carlos Toralba, University Xalapa, Mexico

Godišnji izveštaj prodekana za međunarodnu saradnju za 2014. godinu

Za sve informacije obratite se prof. Jeleni Todorović prodekanu za međunarodnu saradnju
Svaki četvrtak (tokom godine)
10:30-14h
Mejl: jelena.a.todorovic@gmail.com(najavite dolazak mejlom da bi mogla da pripremim svu dokumentaciju)