О библиотеци

Библиотека Факултета ликовних уметности у Београду је формирана и почиње са радом непосредно након оснивања Академије ликовних уметности 1937. године. Редовним приливом публикација, куповином или поклонима, фонд Библиотеке се увећавао и добијао на значају и вредности. Ретка  библиофилска издања, с једне стране и бројни  савремени изложбени и монографски каталози, с друге стране, поред основног фонда који се допуњује актуелним садржајима из области ликовне теорије и уметности чине и неколико поклон-збирки које су овој Библиотеци дале посебан печат, а то су легати  Ђорђа Андрејевића Куна, Наде Андрејевић Кун, Олге Барбеза, Владимира Величковића, Косте Богдановића, Ђорђа Илића,  Балше Ђурића.

По типологији Библиотека ФЛУ  припада категорији високошколских библиотека које омогућавају стицање академског образовања и академских титула, а програм њеног рада и принципи набавке публикација конципирани су са циљем задовољавања уметничко-образовних и теоријских задатака и интересовања студената, наставника и сарадника Факултета. Као таква непосредно је везана за процес како теоријске тако и уметничке наставе на Факултету и обезбеђује сву неопходну испитну литературу прописану од стране предметних наставника.

Библиотека ФЛУ је члан Заједнице библиотека универтзитета у Србији и чини део системa у мрежи библиотека које обједињује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ као матична библиотека универзитета. Библиотека ФЛУ свој рад реализује према Закону о библиотечко информационој делатности и по стандардима за обављање библиотечког пословања.

Књижни фонд Библиотеке ФЛУ одликује се богатом, а често и јединственом, литературом из области историје и теорије ликовних уметности. Публикације из других сродних области такође су заступљене: примењена, драмска и музичка уметност, затим филозофија, историја, антропологија итд. Оваквим је избором оформљен профил фонда који одговара образовању и усавршавању ликовних уметника.

Корисницима библиотеке доступни су лисни, предметни и ауторски каталози у читаоници, као и оnline претражива  база података. Библиотека ФЛУ  је укључена у пројекат Виртуелне библиотеке Србије. У систему COBISS Србија  је од 2005. године и од тада је нашим корисницима омогућена претрага електронских записа локалне базе података : E-baza knjiga biblioteke FLU
Објашњење и помоћ за руковање базом можете наћи на следећем линку Увод у COBISS+

Претражи
Фонд Библиотеке ФЛУ чини преко 16 000 монографских публикација и 400 наслова иностране и домаће периодике. Већина публикација је  смештена  у две просторије које чине читаонички и радни простор. За кориснике је обезбеђено 25 места и четири компјутера са бежичним приступом интернету. Библиотека пружа услуге примарно студентима основних, мастер и докторских студија,  наставницима и сарадницима ФЛУ и других факултета, али је отворена и за све заинтересоване грађане.

Позајмица публикација се одвија у складу са Правилником о раду Библиотеке ФЛУ.
Публикације из фонда Библиотеке ФЛУ  доступне су  спољним корисницима само у читаоници.

Запослени у библиотеци:
Исидора Митровић Ангеловски, историчар уметности и библиотекар
Слађана Гарапић, историчар уметности и  библиотекар

Важна напомена: због новонастале епидемиолошке ситуације може доћи до промене радног времена Библиотеке ФЛУ. Свака промена ће бити благовремено објављена на страници Општа обавештења

Радно време Библиотеке :

РАДНИМ ДАНОМ:
од 9 до 19 часова, пауза од 13 до 14 часова, издавање књига до 18 часова.

СУБОТОМ:
oд 9 до 13 часова, издавање књига до 12 часова.

ЛЕТЊИ РЕЖИМ (јул-август):
oд 9 до 14 часова, издавање књига до 13 часова, суботом затворено.

biblioteka FLU1Biblioteka FLU Branko R webБИБЛИОТЕКА ФЛУ
Рајићева 10
тел. 011 26 30 635
e-mail: biblioteka@flu.bg.ac.rs