О галерији

Галерија ФЛУ и Галерија Излози

Галерија ФЛУ и Галерија Излози излагачки су простори Факултета ликовних уметности у Београду. Позиционирани ка Кнез Михаиловој улици, преко пута тржног центра Рајићева, у централној градској зони, Галерија ФЛУ и Галерија Излози  мултимедијалне су радне платформе, отворене за све креативне ствараоце, који својим иновативним пројектима афирмишу постојећу уметничку праксу и едукацију.

Програм и активности Галерије ФЛУ и Галерије Излози формирају се у договору са члановима Савета Галерије ФЛУ.

Савет Галерије ФЛУ

др ум. ред.проф. Димитрије Пецић, декан ФЛУ (председник Савета Галерије ФЛУ)

др ум. Катарина Зарић, ред.проф. ФЛУ

др ум. Радош Антонијевић, ванр. проф. ФЛУ

др ум. Зоран Димовски, ванр. проф. ФЛУ

др ум. Владимир Николић, доцент ФЛУ

Богољуб Ђоковић, студент мастер академских студија ФЛУ

др Оливера Ерић, кустос-документариста ФЛУ

Чланови Комисије из реда наставника су изабрани за период школске 2019/2020. и 2020/2021. године.

Члан комисије из реда студената изабран је за период школске 2019/2020. године.

Тим Галерије ФЛУ:

др Oливeрa Eрић, кустoс-дoкумeнтaристa

Душан Јанковић, стручнотехнички сарадник

Е-пошта: : flu.galerija[at]gmail.com
ericolja[at]gmail.com

тел. 011/ 2635 952

Галерија ФЛУ

Кнез Михаилова 53
11 000 Београд

Радно време Галерије за време летњих месеци Јул и Август је

Понедељак-Петак од 12 до 17 ч

Радно време:
понедељак – петак: 10-20ч
субота: 10-14ч

Галерија ФЛУ основана је 1979. године. Програм Галерије ФЛУ био је усмерен на приказивање магистарских изложби, да би се, после болоњске реформе високог школства, преусмерио на промовисање докторских уметничких пројеката. У Галерији ФЛУ организују се још и изложбе радова студената основних и мастер студија ФЛУ, изложбе радова садашњих и некадашњих професора ФЛУ, изложбе које су део различитих међународних и домаћих манифестација и фестивала, као и изложбе у оквиру пројеката међуакадемске сарадње које је ФЛУ успоставио са другим образовним, уметничким и културним институцијама у земљи, региону и свету. Такође, у Галерији ФЛУ представљају се публикације, одржавају предавања, организују радионице, разговори и трибине, којима се промовише рад Факултета и резултати његових наставних процеса.

Иако превасходно везана за наставни програм Факултета, излагачка политика Галерије ФЛУ настоји да афирмише савремене тенденције у области визуелних уметности, којима се превазилази модел школске галерије. Програм Галерије ФЛУ отворен је за оне уметнике и креативне ствараоце, чији радови и иницијативе могу дати подстрек студентима у њиховом будућем уметничком стваралаштву. У том смислу, препознавање појединачних, иновативних, уметничких ангажовања, најзначајнија је галеријска активност. Стога важно поље деловања Галерије ФЛУ, поред пласмана резултата савладавања основног академског програма, јесу подстицање реализације уметничких пројеката блиских експерименту, неговању савремености и подстицању инвентивности.

Нешто млађи изложбени простор Галерија Излози, који је афирмисан 1990-их година, специфичано је излагачко место, које се налази преко пута тржног центра Рајићева, у сталном дијалогу са посматрачима/шетачима унутар пешачке зоне Кнез Михаилове улице. Осим докторских уметничких пројеката, у Галерији Излози представљају се радови којима се афирмише креативно стваралаштво у јавном простору. Такође, У Галерији Излози организују се и изложбе графичких радова из фундуса Збирке Центра за графику и визуелна истраживања “Академија“.

При Галерији ФЛУ организована је документациона база, која се бави прикупљањем и дигиталном обрадом документарне грађе о уметничком и научно-истраживачком раду професора, сарадника и студената Факултета. Галеријска служба води рачуна и о Збирци уметничких дела, која поседује Факултет ликовних уметности (Збирци ФЛУ).

ГАЛЕРИЈА ФЛУ
Кнез Михаилова 53
11 000 Београд
тел. 011/ 2635 952
e-mail: flu.galerija[at]gmail.com