Оливера Парлић Карајанковић

Оливера Парлић Карајанковић (Београд 1971), вајар

Завршила студије вајарства на Факултету ликовних уметности у Београду 1997. године у класи професора Славољуба Радојчића, 2000. године магистрирала у класи професора Мрђана Бајића. Од 2005. године ради као асистент на Вајарском одсеку ФЛУ у Београду, а од 2010. у звању доцента.

Излаже од 1997. године у земљи и иностранству. На Октобарском салону излагала 2003. и 2005. године. Учествовала у пројекту (Out) у Грацу у Аустрији у оквиру Штајерске јесени 2009. године. Учесница је уметничких резиденцијалних програма: Међународне уметничке колоније Terra, AIR Hotel Pupik у Аустрији, Вајарске колоније Ада на Ади Циганлији, Ликовне колоније Сићево, Смотре Мермер и звуци. У јавном простору, на Ади Циганлији има постављену скулптуру Чун-Пун. Радови јој се налазе у приватним и јавним колекцијама, а скулптуре Трешњице и Trophy Dear су део колекције Музеја града Београда.

Добитница је награде за портрет Кузмановић и награде Сретен Стојановић, вајар.
Од 2010. делује и у оквиру Независне уметничке асоцијације Трећи Београд.

1. Threadwork, 2007, нoжeви, кoнaц, прoмeнљивe димeнзиje

2. Hendiwork, 2008, нoжeви, кoнaц, 19 x 10 x 5 цм

3. Lab, 2010, oфингeр, нajлoн чaрaпe, лaбoрaтoриjскo стaклo, eпрувeтe, прeхaмбeнa бoja, 130 x 70 x 18 цм

4. Чупaвo/Hairy, 2010, стoлицa, кoжa, вeштaчкa кoсa, 74 x 48 x 48 цм

5. Oзбиљнe мисли o фризури, 2005, кoлaж, кoсa, плeксиглaс, шрaфoви, 50 x 40 цм

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима