+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Основне студије – материјал за студенте

Основне студије – материјал за студенте

МЕТОДИКА

3. година
План рада – методика 3 ОАС
Прилог 1. Испитна питања из Методике
Прилог 2. Семинарски теме
Прилог 3. Упутство за писање семинарског рада
Прилог 4. Програмски садржаји предмета методика
Прилог 5. Критеријуми за оцену семинарског рада

МЕТОДИЧКА ПРАКСА

4. година
План рада методичка пракса 2018
Прилози:
Прилог 1: Протокол за посматрање часа
Прилог 2: Образац за планирање часа
Прилог 3: Структура евалуације методичке праксе
Прилог 4: Структура акционог плана унапређења школске културе
Прилог 5: Критеријуми за естетску анализу радова
Прилог 6. Упутство за израду завршног рада из методике

Е- приручници:
Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога
• Резимеи предавања из Методике могу се наћи на следећем блогу sanjafilipovicblog.wordpress.com

ПЕДАГОГИЈА

1. Семинарски рад