Програм целоживотног учења

4. ниво: Методика у оквиру програма “целоживотног учења”
Правилник
Програм рада Одлука Комисије за ППМ 2014