Prijava za izlaganje

Molbe kandidata za izlaganje u Galeriji FLU, upućuju se kustosu-dokumentaristi tokom cele godine u pisanoj ili elektronskoj formi (putem mejla):
flu.galerija[at]gmail.com
ericolja[at]gmail.com

Molba za izlaganje u Galeriji FLU treba da sadrži:
– Ime i prezime kandidata;
– Status/zvanje (student osnovnih/master/doktorskih studija, profesor, slobodan umetnik, ostalo);
– Kontakt (broj telefona, e-mail i adresa stanovanja);
– Željeni termin za izlaganje u Galeriji;
– Naziv izložbe/doktorskog umetničkog projekta;

Uz molbu za termin izlaganja u Galeriji FLU, u pisanoj ili elektronskoj formi (putem e-maila),
kustosu-dokumentaristi podnosi se još:
– biografija;
– do deset fotografija radova;
– idejni koncept predloga izložbe.
Molbu za izlaganje doktorskog umetničkog projekta u Galeriji FLU, student doktorskih umetničkih studija može podneti najranije nakon imenovanja Komisije za procenu teme doktorskog umetničkog projekta (koja se sastoji od 3 člana).
Pravilnik Galerije FLU
Molba za izlaganje
Plan galerije FLU