Радомир Кнежевић

Радомир Кнежевић (Кикинда 1957), сликар

Факултет ликовних уметности у Београду завршио је 1983. године у класи професора Раденка Мишевића и доцента Чедомира Васића. Постдипломске студије завршио је код професора Момчила Антоновића. Члан је УЛУС -а од 1985. године. У звање асистента изабран је 1989. године. Од 2001. године у звању ванредног професора за предмет Сликање и цртање, а од 2012. године је редовни професор. У периоду између 2002. до 2010. био је професор на Академији умјетности у Бања Луци.
Самостално и групно излагао је у више градова Србије и региона (Београд, Кикинда, Апатин, Петровац на Млави, Чачак, Смедерево, Нови Сад, Тузла, Сарајево, Љубљана, Ријека, Бања Лука…), а групне изложбе имао је и у Минхену, Паризу, Кремсу, Солуну, Килу, Будимпешти…
Добитник је више награда од којих су најважније: 1982. Београд, Награда за цртеж ФЛУ, 1986. Награда за идејни пројекат са макетом за споменик ослобођењу Кикинде 1918. године (Споменик није изведен због промене локалне власти), 2004. Чачак, Награда ликовног анала.
Самостално и као део тима извео је мурал у Београду и више градова Србије и Црне Горе.
Учествовао је у раду више ликовних колонија (TERRA Кикинда, Ечка – Зрењанин,
Рогатица…).
Дела му се налазе у више приватних и јавних збирки – Музеј у Кикинди, Музеј Zepter, Збирка Министарства просвете Републике Србије…
Литература:

– Љ. Слиjeпчeвић: Цртeжи млaдих бeoгрaдских умeтникa – jeдaн мoгући избoр, Сaлoн MСУ, Бeoгрaд 1984. гoдинe
– Б. Бурић: Прича о киши, Народни музеј Кикинде, Кикинда 1995.
– М. Продановић: Нове слике Радомира Кнежевића, Галерија КНУ, Београд, 1996.
– К. Богдановић: Радомир Кнeжевић, Слике, Галерија УЛУС, Београд 2006.
– С. Ристовић: Радомир Кнажевић, Галерија савремене уметности Смедерево, Смедерево 2011.

Инстaлaциja, 2012, дрвo, прућe, прoмeнљивe димeнзиje

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима