+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Распоред пријемних испита у 2017. години

Распоред пријемних испита у школској 2017/18. години

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16

За лица која немају завршену средњу школу, кандидати полажу по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању. (Питања за полагање допунског испита)
12.06.2017. од 9 h – 13 h Пријављивање. Потребно је да кандидат донесе:
Личну карту, извод из матичне књиге рођених, сведочанства о досад завршеним разредима (фотокопије и оригинале на увид) и доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, сврха уплате: за допунски испит
13.06.2017. од 9 h Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности
14.06.2017. од 9 h Усмени испит из историје српске и светске књижевности
15.06.2017. од 9 h Усмени испит из опште историје и националне историје
15.06.2016. у 14h Објављивање резултата допунског испита

ПРИЈЕМНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Бул. Војводе Путника 68

21.08 (понедељак), 22.08. (уторак) и 23.08.2017. (среда) од 9 h – 13h Подношење радова и докумената
24.08 – 29.08. од 9 h – 13 h Полагање испита за проверу посебних сколоности
01.09.2017. у 10h – Објављивање резултата пријемног на основне студије
Рок за приговор је 24h од објављивања ранг листе
04.09. до 10 h примање приговора
04.09. Одговар Декана на приговоре
05.09. Одговор Савета факултета
06.09.2017. Упис прве године основних студија

ПРЕЛАСЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА И СМЕРОВА – ФЛУ, Париска 16

15.09.2017. Предаја радова од 9 h – 13 h
18.09.2017. у 13 h Резултати прелазака са других факултета и смерова

ПРИЈЕМНИ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Париска 16

14.09. и 15.09.2017. Предаја радова од 9 h – 13 h
18.09.2017. у 13 h Резултати пријемног на мастер
Рок за приговор је 36h од објављивања листе, Декан одговара у року од 24h
21/22.09.2017. Упис на мастер студије

ПРИЈЕМНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ- ФЛУ, Париска 16

28.09. и 29.09.2017. Предаја радова од 9 h – 13 h
02.10.2017. у 13 h Објављивање резултата пријемног на докторске студије
Рок за приговор је 36h од објављивања листе, Декан одговара у року од 24h
05.10.2017. Упис прве године докторских студија