+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Raspored prijemnih ispita u 2017. godini

Raspored prijemnih ispita u školskoj 2017/18. godini

DOPUNSKI ISPIT – FLU, Pariska 16

Za lica koja nemaju završenu srednju školu, kandidati polažu po programu srednjeg školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. (Pitanja za polaganje dopunskog ispita)
12.06.2017. od 9 h – 13 h Prijavljivanje. Potrebno je da kandidat donese:
Ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstva o dosad završenim razredima (fotokopije i originale na uvid) i dokaz o uplati 11.000 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88, svrha uplate: za dopunski ispit
13.06.2017. od 9 h Pisani rad iz srpskog jezika, sa temom iz oblasti likovnih umetnosti
14.06.2017. od 9 h Usmeni ispit iz istorije srpske i svetske književnosti
15.06.2017. od 9 h Usmeni ispit iz opšte istorije i nacionalne istorije
15.06.2016. u 14h Objavljivanje rezultata dopunskog ispita

PRIJEMNI NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – FLU, Bul. Vojvode Putnika 68

21.08 (ponedeljak), 22.08. (utorak) i 23.08.2017. (sreda) od 9 h – 13h Podnošenje radova i dokumenata
24.08 – 29.08. od 9 h – 13 h Polaganje ispita za proveru posebnih skolonosti
01.09.2017. u 10h – Objavljivanje rezultata prijemnog na osnovne studije
Rok za prigovor je 24h od objavljivanja rang liste
04.09. do 10 h primanje prigovora
04.09. Odgovar Dekana na prigovore
05.09. Odgovor Saveta fakulteta
06.09.2017. Upis prve godine osnovnih studija

PRELASCI SA DRUGIH FAKULTETA I SMEROVA – FLU, Pariska 16

15.09.2017. Predaja radova od 9 h – 13 h
18.09.2017. u 13 h Rezultati prelazaka sa drugih fakulteta i smerova

PRIJEMNI NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – FLU, Pariska 16

14.09. i 15.09.2017. Predaja radova od 9 h – 13 h
18.09.2017. u 13 h Rezultati prijemnog na master
Rok za prigovor je 36h od objavljivanja liste, Dekan odgovara u roku od 24h
21/22.09.2017. Upis na master studije

PRIJEMNI NA DOKTORSKE STUDIJE- FLU, Pariska 16

28.09. i 29.09.2017. Predaja radova od 9 h – 13 h
02.10.2017. u 13 h Objavljivanje rezultata prijemnog na doktorske studije
Rok za prigovor je 36h od objavljivanja liste, Dekan odgovara u roku od 24h
05.10.2017. Upis prve godine doktorskih studija