+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Распоред пријемних испита у 2018/19. години

Распоред пријемних испита и упис школске 2018/2019. године

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16

Кандидати који немају завршену средњу школу полажу допунски испит по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању. (Погледати питања за полагање допунског испита)

12.06.2018. од 9 h – 13 h Пријављивање Потребно је да кандидат донесе:

  1. Личну карту; 3. Извод из матичне књиге рођених; 4. Сведочанства о досад завршеним разредима (фотокопије и оригинале на увид); 5. доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, сврха уплате: за допунски испит;

13.06.2018. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности

14.06.2018. од 9 h –  Усмени испит из историје српске и светске књижевности 15.06.2018. од 9 h –  Усмени испит из опште историје и националне историје 15.06.2018. у 14 h – Објављивање резултата допунског испита

ПРИЈЕМНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Бул. Војводе Путника 68

20.08 (понедељак), 21.08. (уторак) и 22.08.2018. (среда) од 9 h – 13 h – Подношење радова и докумената

23.08 – 28.08.2018. од 9 h – 13 h – Полагање испита за проверу посебних сколоности 28.08.2018. – Комисија почиње са радом од 15 h

30.08.2018. – Рангирање кандидата

31.08.2018. у 10 h – Објављивање резултата пријемног на основне академске студије Рок за приговор је 24 h од објављивања ранг листе

03.09.2018. – до 10 h примање приговора 03.09.2018. – Одговар Декана на приговоре 04.09.2018. – Одговор Савета факултета

05.09.2018. – Упис прве године основних академских студија

ПРЕЛАСЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА И СМЕРОВА – ФЛУ, Париска 16

14.09.2018. – од 9 h – 13 h – Подношење докумената и радова

17.09.2018. у 13 h – Објављивање резултати прелазака са других факултета и смерова

ПРИЈЕМНИ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Париска 16

13.09. и 14.09.2018. – од 9 h – 13 h – Подношење докумената и портфолиа уметничких радова

14.09.2018. – Комисија почиње са радом од 15 ч

14.09.2018. – Одсек нови медији – Разговор са кандидатима у 15 ч

17.09.2018. у 13 h – Објављивање резултата пријемног на мастер академске студије Рок за приговор је 36h од објављивања листе, Декан одговара у року од 24h

25.09. и 26.09.2018. – Упис на мастер академске студије

ПРИЈЕМНИ НА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ- ФЛУ, Париска 16

20.09. и 21.09.2018 – од 9 h – 13 h – Подношење докумената и портфолиа уметничких радова

21.09.2018. – Комисија почиње са радом од 15h

21.09.2018. – Одсек нови медији – Разговор са кандидатима у 15 ч

24.09.2018. у 13 h – Објављивање резултата пријемног на докторске уметничке студије Рок за приговор је 36h од објављивања листе, Декан одговара у року од 24h

27.09.2018. – Упис прве године докторских уметничких студија

17.09.2018. – ПОЧЕТАК НАСТАВЕ

17.09.2018. у 10 h СВЕЧАНА САЛА ФЛУ – Париска 16

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Додела индекса и распоређивање по класама