+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Распоред пријемних испита у 2019/20. години

Распоред пријемних испита и упис школске 2019/2020. године

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16
Кандидати који немају завршену средњу школу полажу допунски испит по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.
Пријављивање – 11.06.2019. од 9 h – 13 h
Потребно је да кандидат донесе:
1. Личну карту; 2. Извод из матичне књиге рођених; 3. Сведочанства о досад завршеним разредима (фотокопије и оригинале на увид); 4. доказ о уплати 11.000 динара на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, сврха уплате: за допунски испит
12.06.2019. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности
13.06.2019. од 9 h – Усмени испит (питања из српске и светске књижевности)
14.06.2019. од 9 h – Усмени испит (питања из опште и националне историје)
14.06.2019. у 14 h – Објављивање резултата допунског испита

ПРИЈЕМНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Бул. Војводе Путника 68
19.08 (понедељак), 20.08. (уторак) и 21.08.2019. (среда) од 9 h – 13 h – Подношење радова и докумената
22.08 – 27.08.2019. од 9 h – 13 h – Полагање испита за проверу посебних сколоности и способности
27.08.2019. – Комисија почиње са радом од 15 h
29.08.2019. – Рангирање кандидата
30.08.2019. у 10 h – Објављивање резултата пријемног на основне академске студије
Рок за приговор је 24 h од објављивања ранг листе
02.09.2019. – до 10 h примање приговора
02.09.2019. –Декан одговара на приговоре од 10 – 13 часова
03.09.2019. – Одговор Савета факултета на приговоре од 13 – 15 часова
04.09.2019. – Упис прве године основних академских студија

16.09.2019. – ПОЧЕТАК НАСТАВЕ
16.09.2019. у 10 h СВЕЧАНА САЛА ФЛУ – Париска 16
ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА – Свечана додела индекса, упознавање и одлазак студената у класу са професорима

ПРЕЛАСЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА И СМЕРОВА – ФЛУ, Париска 16
Пријављивање на конкурс за прелаз на другу или трећу годину Основних академских студија
13.09.2019. – од 9 h – 13 h – Подношење докумената и радова
16.09.2019. у 13 h – Објављивање резултати прелазака са других факултета и смерова

ПРИЈЕМНИ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ФЛУ, Париска 16
12.09. и 13.09.2019. – од 9 h – 13 h – Подношење докумената и портфолиа уметничких радова
13.09.2019. – Комисија почиње са радом од 15h
16.09.2019. у 13 h – Објављивање резултата пријемног на мастер академске студије
Рок за приговор је 36h од објављивања листе, декан одговара у року од 24h
24.09.2019. – Упис на мастер студије и почетак наставе

ПРИЈЕМНИ НА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ- ФЛУ, Париска 16
19.09. и 20.09.2019 – од 9 h – 13 h – Подношење докумената и портфолиа уметничких радова
20.09.2019. – Комисија почиње са радом од 15h
23.09.2019. у 13 h – Објављивање резултата пријемног на докторске уметничке студије
Рок за приговор је 36h од објављивања листе, Декан одговара у року од 24h
26.09.2019. – Упис прве године докторских уметничких студија