+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Raspored prijemnih ispita u 2019/20. godini

Raspored prijemnih ispita i upis školske 2019/2020. godine

DOPUNSKI ISPIT – FLU, Pariska 16
Kandidati koji nemaju završenu srednju školu polažu dopunski ispit po programu srednjeg školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.
Prijavljivanje – 11.06.2019. od 9 h – 13 h
Potrebno je da kandidat donese:
1. Ličnu kartu; 2. Izvod iz matične knjige rođenih; 3. Svedočanstva o dosad završenim razredima (fotokopije i originale na uvid); 4. dokaz o uplati 11.000 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88, svrha uplate: za dopunski ispit
12.06.2019. od 9 h – Pisani rad iz srpskog jezika, sa temom iz oblasti likovnih umetnosti
13.06.2019. od 9 h – Usmeni ispit (pitanja iz srpske i svetske književnosti)
14.06.2019. od 9 h – Usmeni ispit (pitanja iz opšte i nacionalne istorije)
14.06.2019. u 14 h – Objavljivanje rezultata dopunskog ispita

PRIJEMNI NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – FLU, Bul. Vojvode Putnika 68
19.08 (ponedeljak), 20.08. (utorak) i 21.08.2019. (sreda) od 9 h – 13 h – Podnošenje radova i dokumenata
22.08 – 27.08.2019. od 9 h – 13 h – Polaganje ispita za proveru posebnih skolonosti i sposobnosti
27.08.2019. – Komisija počinje sa radom od 15 h
29.08.2019. – Rangiranje kandidata
30.08.2019. u 10 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na osnovne akademske studije
Rok za prigovor je 24 h od objavljivanja rang liste
02.09.2019. – do 10 h primanje prigovora
02.09.2019. –Dekan odgovara na prigovore od 10 – 13 časova
03.09.2019. – Odgovor Saveta fakulteta na prigovore od 13 – 15 časova
04.09.2019. – Upis prve godine osnovnih akademskih studija

16.09.2019. – POČETAK NASTAVE
16.09.2019. u 10 h SVEČANA SALA FLU – Pariska 16
PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE OSNOVNIH STUDIJA – Svečana dodela indeksa, upoznavanje i odlazak studenata u klasu sa profesorima

PRELASCI SA DRUGIH FAKULTETA I SMEROVA – FLU, Pariska 16
Prijavljivanje na konkurs za prelaz na drugu ili treću godinu Osnovnih akademskih studija
13.09.2019. – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i radova
16.09.2019. u 13 h – Objavljivanje rezultati prelazaka sa drugih fakulteta i smerova

PRIJEMNI NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – FLU, Pariska 16
12.09. i 13.09.2019. – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i portfolia umetničkih radova
13.09.2019. – Komisija počinje sa radom od 15h
16.09.2019. u 13 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na master akademske studije
Rok za prigovor je 36h od objavljivanja liste, dekan odgovara u roku od 24h
24.09.2019. – Upis na master studije i početak nastave

PRIJEMNI NA DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE- FLU, Pariska 16
19.09. i 20.09.2019 – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i portfolia umetničkih radova
20.09.2019. – Komisija počinje sa radom od 15h
23.09.2019. u 13 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na doktorske umetničke studije
Rok za prigovor je 36h od objavljivanja liste, Dekan odgovara u roku od 24h
26.09.2019. – Upis prve godine doktorskih umetničkih studija