Сликарски одсек

Сликарство

Мастер академске студије, једна година 60 ЕСПБ

После завршених основних академских студија студенти наше али и других уметничких школа могу наставити образовање на мастер академским студијама. Ове студије трају једну школску годину (2 семестра) и носе 60 (ЕСПБ бодова). На овом модулу студенти настављају рад на главним и изборним предметима који омогућавају унапређење већ усвојених знања и вештина.

Највећи број бодова носи главни предмет Сликање, као и Цртање. Наставља се модел рада у атељеу у оквиру класе професора коју студент бира на трећој и четвртој години основних академских студија, али му је омогућен такав избор и у оквиру мастер студија, уколико то жели. Завршни-дипломски практични рад има највећу тежину, али се ради и писани рад из области историје уметности. Због општег образовања, а поготово педагошких компетенција, као и каснијег рада у установама чија је делатност култура, наставља се предмет Историја уметности и уводи предметТеорије и поетике модерне и савремене уметности.

Као и на основним академским студијама, практичан рад је најзаступљенији, али овога пута поетика остаје у избору студента; задаци и коректуре професора се индивидуализују у односу на појединачног студента. У класи – атељеу наставу похађају заједно студенти треће и четврте године основних и прве године мастер студија, а ту могу бити и студенти специјалистичких и докторских студија који су се определили за истог ментора. Овакав заједнички рад важан је у приступу и формирању студента, у тимском раду, кoлeгијалној тoлeранцији и подстиче размену искустава.

Принцип оцењивања је исти као и на претходном нивоу студија, бројчано и описно путем поена у односу 70 поена предиспитних и 30 испитних поена што даје максималних 100 поена и оцену 10.

Звање које студенти добијају завршавањем мастер академских студија је Мастер ликовни уметник – сликар, по утврђеној законској номенклатури. Студент има компетенције поред уметничког самосталног и тимског рада да ради у настави у основним и средњим школама, као и у установама културе. Такође, има могућност да конкурише на специјалистичке академске и докторске уметничке студије.