Службе факултета

Служба правних послова

Јелена Стефановић, дипломирани правник
Секретар ФЛУ
телефон: 011/218 12 14
е-пошта:sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Александра Булајић, дипломирани правник
Руководилац службе за правне, кадровске и административне послове
телефон: 011/218 12 14
е-пошта: pravnasluzba[at]flu.bg.ac.rs


Служба за координацију наставе и студентска питања:

Љиљана Коштре, руководилац службе
(мастер и докторске студије)
Е-пошта: lkostre[at]flu.bg.ac.rs

Љиљана Кнежевић, стручни сарадник
(основне студије)
Е-пошта: stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Студентска служба обавља послове администрације везане за евиденцију о студентима, јавним исправама и студентском стандарду. У оквиру Службе за студентске послове обављају се послови на реализацији задатака у вези са уписом студената и овером семестра, наставом, испитима и студентским питањима на основним и мастер академским студијама и докторским уметничким студијама.

Tелефон: 011/2627 846
Рад са студентима и странкама: од 10-13 часова


Економско – финансијска служба

Весна Јакшић, дипломирани економиста
Шеф рачуноводства
телефон: 011/ 2635 349
Е-пошта: racunovodstvo[at]flu.bg.ac.rs
racunovodstvoflu[at]gmail.com

Јелена Грујић, дипломирани економиста
Економиста
телефон: 011/ 2635 149
Е-пошта: racunovodstvo[at]flu.bg.ac.rs
racunovodstvoflu[at]gmail.com

Економско-финансијска служба обавља целокупно финансијско-материјално и аналитичко пословање као и остале послове предвиђене актима Факултета. У оквиру Економско – финансијске службе обављају се послови везани за обезбеђивање ажурног и законитог вођења пословних књига и информација неопходних за управљање финансијским и материјалним пословањем Факултета. Обављају се послови припреме финансијских планова и извештаја о реализацији планова, састављање периодичних обрачуна и завршних рачуна, обрачун исплата зарада и других примања, и други послови.

Радно време:
понедељак – петак од 9 до 15 часова.


Библиотека ФЛУ

Исидора Митровић Ангеловски, историчар уметности и библиотекар
Слађана Гарапић, историчар уметности и  библиотекар
тел. 011 26 30 635
Е-пошта: biblioteka[at]flu.bg.ac.rs
Радно време:
Радним даном:од 9 до 19 часова, пауза од 13 до 14 часова, издавање књига до 18 часова.
Суботом:oд 9 до 13 часова, издавање књига до 12 часова.
Летњи режим (јул-август):oд 9 до 14 часова, издавање књига до 13 часова, Суботом затворено


Гaлерија ФЛУ

др Oливeрa Eрић, кустoс-дoкумeнтaристa
Душан Јанковић, стручнотехнички сарадник

Е-пошта: : flu.galerija[at]gmail.com
ericolja[at]gmail.com

тел. +381 60 054 00 77

Галерија ФЛУ
Кнез Михаилова 53
11 000 Београд

Радно време:
понедељак – петак: 10-20ч
субота: 10-14ч


Техничка служба

Драган Поштић,дипломирани економиста
Шеф техничке службе
телефон: 060/0540010
Е-пошта: racunovodstvoflu[at]yahoo.com

Синиша Шешум, домар
+381 (0) 60 054 00 39
Рајићева 10, Париска 16

Данило Миловановић,домар
+381 (0) 60 054 00 37
Булевар Војводе Путника 68

Момир Ђокић,домар
+381 (0) 60 054 00 38
Мила Миловановић 1